Anna-Kaisa Ikonen ja Matias Marttinen: “Maakuntavero pitää kuopata”

Uutiset

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikosen ja kansanedustaja Matias Marttisen mielestä parlamentaarisen maakuntaverokomitean selvityksen perusteella maakuntavero olisi pitänyt kuopata pysyvästi. Ikonen on toiminut komitean jäsenenä ja Marttinen varajäsenenä. Kokoomus jätti komitean mietintöön eriävän mielipiteen, koska se katsoo, että komitean johtopäätöksenä olisi pitänyt selkeästi esittää, ettei maakuntaveron käyttöönotolle ole perusteluita.

”Maakuntavero nostaisi kokonaisveroastetta, heikentäisi verojärjestelmän selkeyttä ja läpinäkyvyyttä sekä johtaisi todennäköisesti yhä suurempaan palveluiden ja verojen eriytymiseen alueiden välillä. Siellä missä asukaskohtaiset sote-kustannukset ovat suuremmat, on myös heikompi veropohja”, Ikonen sanoo.

Ikosen ja Marttisen mukaan komitean mietinnön johtopäätöksissä tuodaan realistisesti ja neutraalisti esille maakuntaveron ongelmat. Kokoomusedustajien mielestä komitean mietinnössä esitetty kritiikki veroa kohtaan on niin murskaavaa, että hallituksen on syytä luopua kokonaan maakuntaveron valmistelusta.

”Maakuntavero johtaisi väistämättä nykyistä korkeampaan työn verotukseen. Pidän erittäin vaarallisena yhtälönä, jos nopeasti kasvavat sosiaali- ja terveysmenot ja työn verotus kytketään toisiinsa. Tällaisen veronkiristysautomaatin luomisella olisi hyvin haitalliset seuraukset työnteolle ja myös työllisyydelle”, Marttinen sanoo.

“Suomalainen palkansaaja maksaa keskimäärin lähes kolme prosenttiyksikköä kireämpää veroa kuin vertailumaissa. Komiteakin toteaa, että kireä työn verotus on suurin ongelma verojärjestelmässämme. Silti hallitus haluaa ottaa palkansaajan tuloista yhä isomman osan”, Ikonen sanoo.

Kokoomusedustajat huomauttavat, ettei maakuntavero riittäisi tuomaan ratkaisua maakuntien rahoitukseen ja vahvistamaan itsehallintoa toivotusti, vaan vero vaatisi rinnalleen alueiden välisiä kustannuserojen ja verokertymien tasauksia. Komitea ei myöskään nähnyt maakunnille esitettyjen tehtävien puoltavan veron käyttöönottoa.

“Suomeen ei tarvita maakuntaveroa. Muuhun johtopäätökseen ei mietinnön perusteella voi tulla. Hallituspuolueet edistävät työn verotuksen kiristämistä poliittisella sopimuksella”, Marttinen sanoo.

Ikonen ja Marttinen mukaan komitealle ei tosiasiallisesti annettu mahdollisuutta aitoon parlamentaariseen valmisteluun. Heidän mukaansa hallitus teki poliittisen sopimuksen maakuntaveron käyttöönotosta vuonna 2026 ohi komitean ja kesken komitean arviointityön. Tästä syystä kokoomus katsoo, että hallituspuolueet menettelivät parlamentaarisen valmistelun periaatteiden vastaisesti.

”Komitean murskaavan analyysin jälkeen uuden veron ajaminen näyttää erikoiselta. Suomalaisten ahkerien työssä käyvien ihmisten puolesta toivon, ettei hallitus vie tätä lehmänkauppaa loppuun”, Ikonen sanoo.