Mielipide: Uusi sote kääntää monet asiat päälaelleen – on tehtävä arvovalintoja

Aluevaaliehdokkaiden kirjoitukset Keski-Uusimaa Uutiset

Hyvinvointialue vastaa myös erikoissairaanhoidosta, vaikkakin Uudellamaalla hyvinvointialueet on velvoitettu tekemään sopimus Husin kanssa.

Sopimuksen sisältö on kuitenkin vielä avoin. Tämä voi tarkoittaa merkittävän määrän erikoissairaanhoidon siirtymistä alueille Huslta tai alue voi siirtää perusterveydenhuollon toimintoja Husille.

Jokainen Uudenmaan hyvinvointialue tekee oman, yksilöllisen sopimuksen Husin kanssa. Kokonaisvastuu säilyy hyvinvointialueella.

Edessä on selkeä muutos kohti potilaskeskeistä sotea.

Hyvinvointialueiden valtuustolla on merkittävä rooli muutoksessa.

On tehtävä arvovalintoja ja sovitettava toiminta annettuihin raameihin. Toivon, että tätä prosessia lähdetään avoimin mielin.

Tavoite on hoitaa paremmin – mitkä ovat keinot?

• Panostusta ennaltaehkäisevään toimintaan ja lähipalveluna toteutettavaan perusterveydenhuoltoon on lisättävä, jotta vältytään kalliilta laitos- ja sairaalahoidolta.

• Perusterveydenhuollon yhteyteen on tuotava erikoislääkärien vastaanottotoiminta ja konsultointi. Tästä seuraa – oikea-aikaisesti oikeat hoito- ja kuntoutustoimenpiteet.

• Mielenterveyspalveluihin, kansantautien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn, vammaispalveluihin ja vanhuspalveluihin kannattaa panostaa. Tällä on pitkäaikainen positiivinen kustannusvaikutus tyytyväisempien ja hyvinvoivien potilaiden lisäksi. 10 % henkilöistä käyttää 80 % kaikista sote-kustannuksista.

• On siirryttävä hallitusti kohti yksikanavaista rahoitusta. Kuntien terveydenhuolto, kuntien sosiaalitoimi, sairaanhoitopiirit, Kela ja vakuutusyhtiöt optimoivat omaa ”tulostaan”. Rahaa kuluu hukkaan.

• Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tulee toimia saumattomasti yhteen

• Kuntoutus- ja asiakassuunnitelma tulee yhdistää ja sen tulee olla sitova.

• Vanhustenhuollossa hoitajamitoitus ympärivuorokautisessa hoivassa on joskus isompi kuin 0,7 joskus pienempi. Laatu tulee varmistaa myös kevyemmässä laitoshoidossa ja varmistaa tarpeenmukainen vanhusten kotihoidon toteutuminen.

• Sairaaloiden ja laitoshoidon yksiköiden tulee olla isoja, jotta niiden toiminta on kustannustehokasta.

• Perusterveydenhuollossa lähellä oleva ennaltaehkäisevä ja nopea toiminta on tärkeintä. Perusterveydenhuollon kohdalla ei ole kysymys tuotantokustannusten optimoinnista vaan terveyshyödyistä. Jos terveyshyötyjä saadaan aikaiseksi, niin laitos- ja sairaalakustannukset tippuvat reippaasti.

• Hyvinvointialueen on taattava hoitoon pääsy ja hankittava ennakoivasti tarpeelliset resurssit käyttämällä myös yksityistä ja ns. kolmatta sektoria apuna.

• Hoidon ja huolenpidon tulee perustua yksilölliseen tarpeeseen.

• Hyvin toimiva sote-organisaatio tekee myös työn tekemisestä mielekkäämpää.

• Hyvinvointialueella kannattaisi miettiä siirtymistä palkkausjärjestelmään, joka vastaa paremmin työn asettamia osaamisvaatimuksia ja rasittavuutta

Petri Turtiainen

aluevaaliehdokas (kok.), Keski-Uusimaa