| | | | |

HUS ja hyvinvointialueet ovat riippuvaisia toisistaan  

Pitkiä jonoja, odotusaika lääkärin vastaanotolle jopa 40 tuntia, huoli potilasturvallisuuden vaarantumisesta. HUS-yhtymän yhteispäivystyksissä oli joulukuussa kaaos.  Nyt tilanne on hieman rauhoittunut, mutta edelleen vaikea.   Päivystysten arjesta on uutisoitu vähemmän vuodenvaihteen…

| |

Jopa alle 15-vuotiaiden katuväkivalta raaistunut

Katujengit tarjoavat syrjäytymässä oleville nuorille jännitystä, mainetta ja mahdollisuuden tienata. Ongelmat kasaantuvat, sillä moni nuori ei ymmärrä tekojensa syy-seuraussuhteita. Enemmän väkivaltaa, enemmän ryöstöjä, ja myös esimerkiksi teini-ikäisten pyörittämää huumekauppaa. Kaduilla…

Kuolleena syntynyt ei ole oikea lapsi – vielä
| | |

Kuolleena syntynyt ei ole oikea lapsi – vielä

Suomessa lapsensa menettäneillä vanhemmilla ei ole oikeutta automaattiseen taloudellisesti tuettuun surulomaan. Tanskassa sellainen (sorgorlov) takaa molemmille lapsensa menettäneille vanhemmille yhteisesti 26 viikon päivärahallisen suruloman. Lapsen menettäminen aiheuttaa lähes aina jonkin…

| |

Lastensuojelun ja koulujen välistä yhteistyötä tulee vahvistaa

Jokaisella lapsella on oikeus koulutukseen. Koulutuksen merkitys on nähty niin tärkeänä, että kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, lapsen oikeuksien sopimuksessa ja kansallisessa lainsäädännössä on turvattu jokaisen oikeus koulutukseen. Oikeus koulutukseen kuluu yhtä lailla…

|

Mielipide: Aluevaltuuston jäseniltä vaaditaan johtamisen kokemusosaamista

Tiedämme, että sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) uudistusprosessi on erityisen haastava ajallisesti ja rahoituksellisesti. Varsinkin aluevaltuustoon valittavien tulee ryhtyä ”tuumasta toimeen” välittömästi mandaatin saatuaan 1.3.2022. Tämän takia on tärkeää, että aluevaltuustoon…

Sisällön loppu

Sisällön loppu