Mielipide: Ylisukupolvisessa yhteistyössä on voimaa!

Aluevaaliehdokkaiden kirjoitukset Keski-Uusimaa Uutiset

Olen työssäni kohdannut eläkkeelle siirtyviä ja kuullut heidän ajatuksiaan elämänmuutoksen kohtaamisesta ja eläkevuosien suunnittelusta. Hiljattain eläköityneet tai sitä suunnittelevat ovat yhdessä pohtien rakentaneet itselleen merkityksellistä ja omista toiveista sekä tarpeista kumpuavaa eläkeajan arkea.

Kokemukseni perusteella olen havainnut, että sukupolvien väliset hyvinvointitekijät ja -toiveet muistuttavat usein toisiaan. Monien eläkkeelle siirtyvien toiveet ja unelmat liittyvät hyvään terveydentilaan, yhteisölliseen arkeen sekä itsensä näköisen elämän rakentamiseen.

Nuoret puolestaan suunnittelevat vasta omaa uraansa ja elämänpolkuaan, mutta lähitulevaisuuden tärkeimmät tekijät ovat silti melko samoja. Fyysisesti ja psyykkisesti terveenä pysyminen, yhteisöllisyyden hyödyt, liikkumismahdollisuudet ja matalalla kynnyksellä tarjottavat sosiaali- ja terveyspalvelut tuovatkin hyvinvointia kaikenikäisille asukkaille.

Tämän yhtäläisyyden myötä koen, että myös tulevilla hyvinvointialueilla palvelut voidaan rakentaa siten, että ne toimivat niin eläkkeelle siirtyneiden kuin nuortenkin mieltymyksiä kuunnellen.

Etenkin etäaikana eri sukupolvet ovat lähentyneet neuvomalla, digitaalisten mahdollisuuksien pariin opastamalla ja toisiaan tukemalla. Matalalla kynnyksellä kysyä ja saada tukea – kuten kaikki toiminta tulisi olla.

Hyvät palvelut on muotoiltu jo suunnitteluvaiheessa erilaiset tarpeet ja lähtökohdat huomioiviksi. Tämä ei suinkaan ole itsestäänselvyys, ja siitä on syytä säännöllisesti muistuttaa palveluiden muodostamaa tukiverkkoa rakennettaessa.

Sujuva opastus eri järjestelmiin ja sovelluksiin, toimivat palveluketjut sekä onnistuneet, helposti saavutettavat etäratkaisut palvelevat kaikenikäisiä asukkaita.

Samalla asukkaille tarjottava neuvonta maksaa nopeasti itseään takaisin, kun yhä useampi osaa ja haluaa hyödyntää uusia mahdollisuuksia hyvinvointinsa edistämiseksi.

Me voimme kuunnella toisiamme ja tarpeitamme muotoillessamme hyvinvointialueen toimintaa kohti Suomen parasta. Jos pystymme ulottamaan ylisukupolvisen yhteistyön arvon aluevaltuustoihin asti, meillä on siihen erinomaiset edellytykset.

Ylisukupolvisessa yhteistyössä on siten suuria mahdollisuuksia!

Henri Kontkin
kaupunginvaltuutettu (kok.) Järvenpää
Aluevaaliehdokas