Mielipide: Varautuminen ja pelastustoimi Hyvinvointialueen kehittämisessä

Aluevaaliehdokkaiden kirjoitukset Uutiset

Hyvinvointialueita rakennetaan ja tammikuun aluevaaleihin käydään tilanteessa, jossa maailmanlaajuinen megatrendi näyttää olevan vakauden sijaan varma epävarmuus (certain uncertainty). Tästä epävarmuudesta Suomen kokonaisturvallisuus on saanut maistaa karuja osumia koronapandemian muodossa viimeksi sosiaali- ja terveyssektorilla. Myös EU:n rajoilla ja lähialueilla näyttää olevan mittavasti epävarmuustekijöitä.

Peräänkuulutan hyvinvointialueiden rakentamisessa heti alusta pitäen myös varautumista häiriötilanteisiin ja jopa poikkeusoloihin. Niihin on nimittäin helpompi varautua, kun jo suunnittelun alkuvaiheessa otetaan huomioon myös huonomman sään mahdollisuus poutapäivien lisäksi. Selvää on, että kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastuspalvelujen laadukas toteutus kaikille itäuusimaalaisille on sinänsä jo haastava harjoitus, jossa tärkeintä on arjen turvallisuus ja saada ihmiset palveluiden pariin pois jonoista hyödyntäen julkisia, yksityisiä ja 3. sektorin toimijoita sekä esimerkiksi digitalisaation mahdollistamia uusia toimintatapoja. Viisas suunnittelu ja päätöksenteko mahdollistavat kuitenkin myös tärkeän varautumisen näkökulman.

Tulevasta muutoksesta on yleisesti käytetty nimitystä ”SOTE”-uudistus jättäen monesti huomiotta, että myös elintärkeät pelastustoimen palvelut ovat reformin kohteena. Kysehän on siis mitä suurimmassa määrin ”SOTEPE”-uudistuksesta. Meillä Itä-Uudellamaalla tilanne on onneksi hyvä, sillä Itä-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa jatkossakin meille ensihoidon ja muut pelastustoimen palvelut erinomaisella ammattitaidolla. Pelastustoimelle on taattava riittävät resurssit ja ohjattava tärkeään siviilivalmiuteen sekä kannustettava yhteistoimintaan esimerkiksi sotilasviranomaisten kanssa maanpuolustusasioihin liittyvissä asiakokonaisuuksissa kuten väestönsuojelussa.

Tiedän, että Hyvinvointialuetta suunnitteleva taho on ottanut huomioon myös varautumisen näkökulman, mutta kokemuksestani tiedän myös, että joskus aikapaineessa ja resurssien puristuksessa varautumisen asiat saattavat jäädä taka-alalle, jos niitä ei aktiivisesti pidetä agendalla. Siinä yksi syy, miksi olen ehdolla arjen turvallisuutemme kannalta erittäin tärkeissä tulevissa aluevaaleissa.

 

Tuomo Repo, Prikaatikenraali (evp), Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ),
ehdolla kokoomuksen listoilla aluevaaleissa Itä- Uudenmaan hyvinvointialueella