Insändare: Expertis behövs i välfärdsområdet

Aluevaaliehdokkaiden kirjoitukset Uutiset

Blivande välfärdområdens fullmäk-tigen måste ha visdom och styrka, erfarenhet, expertis inom olika sek-torer och yrken, kunna leda med in-formation, förmågan att uppfatta helheten, förstå det unika i olika kommuner och regioner samt det unika bland människor och famil-jer i olika situationer. Därför behövs det i fullmäktige personer som till-sammans representerar ett brett utbud av olika expertis, erfarenhet och kompetens.
Det behövs samarbete över par-tigränserna.
Det behövs gränsöverskridande och tvärprofessionellt samarbete. Det behövs samarbete mellan de skickliga, insiktsfulla, innovativa, reformvilliga, fördomsfria, ansvars-fulla ledamöter som har blivit valda.
Det behövs samarbete mellan den offentliga, privata och tredje sektorn för att möjliggöra de bästa servicepaketen. Det behövs ett öp-pet samarbete mellan medborgare och beslutsfattare inom området.
Det behövs bondförnuft.
JYRKI PINOMAA
Samlingspartiet, Vichtis