Mielipide: Ennaltaehkäisevä työ, oppilashuolto ja aluevaalit

Aluevaaliehdokkaiden kirjoitukset Uutiset

Tulevien aluevaalien yhteydessä on puhuttu runsaasti sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä palo- ja pelastustoimen siirtymisestä osaksi tulevia hyvinvointialueita. Haluaisin nostaa keskusteluun myös oppilas- ja opiskelijahuollon sekä ennaltaehkäisevän työn merkityksen hyvinvoinnin kannalta.

Ennestään kuntien vastuulla olleet oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueen vastuulle. Karkkilassa koulukuraattoriresurssiin on poliittisilla päätöksillä ennestään panostettu yli suositusten. Taustalla on paitsi tahto panostaa ennaltaehkäisevään työhön myös tietoisuus asuinalueemme haasteista ja vahvasta tarpeesta ennaltaehkäiseviin palveluihin. 

Tulevissa aluevaltuutettujen tulee uudistuksen toimeenpanossa huolehtia siitä, että opiskelijahuollon palvelut järjestetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa säädetyllä tavalla lähipalveluna, ennalta ehkäisevänä ja koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Alueiden erilaiset tarpeet tulee huomioida resursseja jaettaessa. 

On erittäin tärkeää, että kuraattorit pysyvät osana koulun moniammatillista oppilashuoltoryhmää jokapäiväisessä koulutyössä ja ovat koululla tavoitettavissa. Tällöin kouluilla on myös parhaimmat mahdollisuudet tehdä yhteisöllistä, moniammatillista opiskeluhuoltoa, joka tukee ja hyödyttää koko koulua etukäteispainotteisesti ennaltaehkäisten eikä vain ongelmia korjaavasti.

On useaan otteeseen huomattu, että mitä aikaisemmin pystytään puuttumaan sairauteen, sitä edullisemmat ovat usein kokonaiskustannukset (puhumattakaan inhimillisestä puolesta). Keski-Uudellamaalla on onnistuttu hoitamaan perusterveydenhuolto niin hienosti, että se on alkanut vähentämään kalliita erityissairaanhoidon kustannuksia. Haluan haastaa teidät lukijat ajattelemaan, että mitä oikein ajoitettu ennaltaehkäisevä työ tekisi paitsi sote-kustannuksille myös tulopuolelle koko valtiotamme ajatellen.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työhän sekä oppilas- ja opiskeluhuoltoon on panostettava. Näin ehkäistään syrjäytymistä ja alueiden eriytymistä. Erityisesti Karkkilassa, jossa hyvinvointierot ovat suuret, tämä on erityisen tärkeää.

Anna Tallgren
Musiikinopettaja
Karkkilan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Aluevaaliehdokas (kok.)