Mielipide: Työolot kuntoon hyvinvointialueella

Aluevaaliehdokkaiden kirjoitukset Uutiset

Yle uutisoi 1.11.21 Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistävän hallituksen pyynnöstä monialaisen työryhmän, jolla etsitään keinoja sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi. Ministeri Kiuru (sd) painotti tuolloin, että työryhmä tekee selvityksen pikaisesti. Vuosi on vaihtunut, eikä työryhmän tuloksista olla edelleenkään kuultu?

Hoitajapulasta on puhuttu jo vuosia, mutta hyvin vähän konkreettisia tekoja sen ehkäisemiseksi on tehty. Hoitotyön arvostus kansalaisten silmissä on jo pidempään ollut korkealla, mutta siltikään alalle ei saada uutta motivoitunutta työvoimaa. Hoitotyö on hienoa ja vaativaa työtä, antaa tekijälleen paljon. Jokainen työpäivä on erilainen ja jokainen asiakaskontakti on yksilöllinen ja tärkeä.

Yksi tulevan hyvinvointialueemme suurista haasteista on riittävän työvoiman saatavuus ja pysyvyys. Palkankorotus yksinään ei riitä, se on monissa asiaan liittyvissä tutkimuksissakin todettu. Hyvinvointialueen suunnittelussa tulee panostaa työntekijöiden työhyvinvointiin. Sitä lisäävät mm toimivat ja viihtyisät työtilat, joiden suunnittelussa on kuunneltu henkilökuntaa. Mahdollistetaan henkilökunnalle omaa työtä vastaavat työtehtävät. Tuetaan lisäkouluttautumista ja suunnitellaan uutta koulutusta vastaava työ ja palkka. Otetaan käyttöön autonominen työvuorosuunnittelu. Pyritään saumattomaan yhteistyöhön eri sote-toimijoiden välillä. Panostetaan hyvään johtajuuteen ja kuunnellaan henkilökuntaa. Ja erittäin tärkeää on varmistaa toimiva työterveyshuolto, mistä saa hoidon viiveettömästi.

Tiedetään, että työoloihinsa tyytyväinen henkilökunta viihtyy työssään, sitoutuu työnantajaansa ja hoitaa asiakkaitaan motivoituneemmin. Tämä näkyy myös suoraan asiakastyytyväisyydessä. Hyvinvointialueellamme pitää pystyä hoitamaan asiakkaita laadukkaasti ja osaavasti. Tämä ei ole mahdollista ilman työssäviihtyvää ja hyvinvoivaa henkilökuntaa.

 

Heidi Castrén (kok)
Aluevaaliehdokas
sh, TtM
Vara-valtuutettu
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen
Kiinteistötoimen uskottumies