Vantaa-Kerava: Kaikkien asukkaiden osallisuus on huomioitava hyvinvointialueen päätöksenteossa

Aluevaltuutettujen kirjoitukset Uutiset Vantaa-Keravan hyvinvointialue

Hyvinvointialueelle siirtymiseen liittyvät asiat tuntuvat monelle asukkaalle vielä monimutkaisilta. Valmistelua tehdään vielä tiiviillä aikataululla vuoden 2022 aikana ja siirtyminen tapahtuu 1.1.2023.

Asukkailla on ollut mahdollisuus osallistua valmisteluun esimerkiksi erilaisilla kyselyillä. Tärkeää on, että osallistuminen on sujuvaa myös sitten, kun olemme siirtyneet hyvinvointialueelle. Suurin osa pitää parhaimpana tapana osallistua sähköisesti. Digi- ja etäpalvelujen kehittäminen ja lisääminen muutenkin ovatkin toivottuja ja tätä päivää.

Herää kuitenkin kysymys, miten osallisuus ja palvelujen pariin pääsy toteutuu esimerkiksi ikäihmisillä, jotka eivät välttämättä käytä sähköisiä palveluita. Palvelujen käyttäjillä tulisi olla mahdollisuus ehdotuksien ja myös palautteen antamiseen paikan päällä. Lisäksi puhelinpalvelujen, joita moni ikäihminen mieluiten käyttää, tulisi olla mahdollisimman sujuvia. Itselleni ainakin on tullut ikäihmisiltä lukuisia palautteita, että esimerkiksi terveysasemalle on mahdotonta soittaa, kun on vaikea ymmärtää siitä tiedotteiden tulvasta, kuinka pitäisi toimia. Samaan aikaan on myös vaikeaa näppäillä puhelimesta valintanumeroita eri palveluihin pääsyyn.

Olenkin ehdottanut jo täällä Vantaan kaupungin puolella sote-lautakunnassa, että puhelun alussa tulisi olla heti mahdollisuus valita vaikkapa ”senioripalvelut”, jolloin puhelu ohjautuisi suoraan ihmiselle. Ilahduttavaa onkin, että puhelinpalveluita kehitetään parhaillaan ja tuo ehdotukseni on otettu huomioon.

Hyvinvointialueella olisi hyvä huomioida ikäihmiset myös esimerkiksi kotiin jaettavalla esitteellä, josta eri palvelut ja yhteystiedot tulisivat selväksi. Vantaalla on yli 64-vuotiaita 15,7% ja Keravalla 20,4% (Tilastokeskus 2021). Tämä ikäryhmä on siis merkittävä osa hyvinvointialueen asukkaista ja heistäkin meidän on pidettävä hyvä huoli.

Heli Hakala

Vantaa-Keravan hyvinvointialueen aluevaltuutettu

Vantaan kaupunginvaltuutettu