Aluevaltuustoryhmien kesäkiertueella yli 10 000 kohtaamista ja keskustelua

Itä-Uusimaa Keski-Uusimaa artikkelit Länsi-Uusimaa Uutiset Vantaa-Keravan hyvinvointialue

Hyvinvointialueiden kokoomusryhmät Keski-Uudellamaalla, Länsi-Uudellamaalla, Vantaa-Keravalla sekä kokoomuksen ja kristillisdemokraattien ryhmä Itä-Uudellamaalla järjestivät Uudenmaan neljä hyvinvointialuetta ja kaikki niiden kunnat käsittäneen kesäkiertueen 15.7.-28.8.2022.

”Pidämme tärkeänä, että päätöksentekijät ovat ihmisten kohdattavissa koko Uudellamaalla. Luottamushenkilömme ovat käyneet ison määrän arvokkaita keskusteluja hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden ja talouden teemoista. Saaduilla viesteillä on aito merkitys”, toteavat aluevaltuustoryhmien puheenjohtajat Helinä Perttu (Keski-Uusimaa), Mervi Katainen (Länsi-Uusimaa), Lauri Kaira (Vantaa-Kerava) ja Jorma Wiitakorpi (Itä-Uusimaa).

Kuusiviikkoisella kiertueella toteutettiin hyvinvointialueen asioita koskeva verkkokysely, jonka vastauksia hyödynnetään syksyn aikana osana hyvinvointialueiden talousarvio- ja strategiatyöhön valmistautumista. Kyselyyn vastasi eri-ikäisiä ihmisiä joka puolelta Uuttamaata. Merkittävä osa kyselyyn vastanneista kokee, että sotepalveluissa tärkeintä on niiden nopea saatavuus. Lisäksi enemmistö vastaajista suhtautuu myönteisesti erilaisiin digi- ja liikkuviin palveluihin. Myös valinnanvapauden tärkeys ja huoli palvelujen tulevaisuudesta nousivat esiin suuressa osassa vastauksia.

”Yhteisenä tavoitteenamme on taata laadukkaat palvelut alueellisesti tasapuolisella ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Hyvinvointialueiden on oltava ihmisiä, ei hallintoa varten”, ryhmäpuheenjohtajat jatkavat.

Kokoomus on sitoutunut vahvistamaan hyvinvointialueiden asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kaikilla Uudenmaan neljällä hyvinvointialueella. Avoimia yleisötilaisuuksia järjestetään kuukausittain.

Lisätietoja:Ville Blom, Länsi-Uusimaa
Topi Korpinen, Keski-Uusimaa
Eveliina Savolainen, Vantaa-Kerava
Paavo Kähkönen, Itä-Uusimaa

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kokoomus.fi