Unkarin rahahanat katkolla

Uutiset

Eurooppa-verkoston “Mietteitä Brysselin ytimestä” -blogisarjan teksti

Euroopan unionin uskottavuus on koetuksella, kun Unkari edelleen haastaa toiminnallaan unionin demokratian perusarvoja. Strasbourgin syyskuun täysistunnossa EU-parlamentti tuomitsi mietinnössään Unkarin demokratiaa heikentävät toimet ja julisti, ettei maata enää voi pitää demokratiana. Myös komissio tarttui viimein toimeen, ja päätyi sunnuntaina 18.9. ehdottamaan Unkarin EU-rahoituksen leikkaamista 7,5 miljardilla neuvottelemani budjettilain avulla maan oikeusvaltiorikkomusten vuoksi.

Kyseessä on hyvin historiallinen hetki, sillä ensimmäistä kertaa Euroopan unioni on keskeyttämässä jäsenvaltionsa rahoitusta sääntörikkomusten vuoksi. Päätös oli odotettu, mutta vasta alkusoittoa Unkarin palauttamiseksi oikeille raiteille.

On muistettava, että Unkarin tapahtumissa on kyse myös paljon muusta kuin abstraktin oikeusvaltioperiaatteen hylkäämisestä. Tosiasiassa koko Unkarin demokratia on uhattuna. Median itsenäinen toiminta on estetty, vähemmistöjen oikeuksia poljetaan ja maan demokratian kantimia on heikennetty systemaattisesti jo vuosien ajan. 

Asioista onkin tärkeää puhua niiden oikeilla nimillä: Unkarin autokraattinen kehitys on uhka niin unionin uskottavuudelle, toimintakyvylle kuin unkarilaisille itselleenkin. Yksi syy siihen, miksi Unkarin tilanne on päässyt kehittymään näin vakavaksi, on komission toimien hitaus. Jos Unkari todellakin laittaa täytäntöön siltä vaadittavat muutokset, pitää tukien keskeyttämisen tarvetta tarkastella uudelleen. Todellisuus on kuitenkin tällä hetkellä se, että Unkarin oikeusvaltiorikkomukset ovat erittäin syvällä rakenteissa.

Komission esittämiin vaatimuksiin sisältyivät esimerkiksi korruptionvastaisen elimen perustaminen, julkisten hankintojen kilpailuttaminen ja viranomaisten poliittisen riippumattomuuden varmistaminen. 

Lupauksia on kuultu Orbanin suusta ennenkin. Komission onkin pidettävä tiukasti kiinni sunnuntaina esitetyistä vaatimuksista. Itse ajattelen, että Unkari tulee varmasti täyttämään vaatimukset paperilla, mutta komission on pidettävä huoli siitä, että Unkarin lupaamat toimet toteutuvat myös käytännössä. Näyttöä korruptiosta ja EU-tukien päätymisestä vääriin käsiin on paljon, ja unionin uskottavuuden kannalta on elintärkeää, että rahojen väärinkäyttö todella estetään. Veronmaksajien varoilla ei pidä rahoittaa korruptiota ja oligarkkien toimia. 

Syksyn aikana tulemme varmasti näkemään uusia käänteitä asiassa, ja täällä Euroopan parlamentin päädyssä aion tehdä kaiken edistääkseni sitä, että komission selkäranka kestää loppuun saakka. Unkarilla on marraskuun 19. päivään asti aikaa tehdä vaadittavat lakimuutokset kansallisella tasolla. Tämän jälkeen jäsenmaat päättävät määräenemmistöllä, keskeytyykö Unkarin EU-rahoitus vai ei. 

Petri Sarvamaa 

Kirjoittaja on Euroopan Parlamentin jäsen