Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen budjetista sopu – talouskuri pitää

Länsi-Uusimaa Uutiset

Hyvinvointialueet aloittavat palveluiden järjestämisen 1.1.2023 hankalassa taloudellisessa tilanteessa. Valtakunnalliseen rahoitusmalliin ei odoteta merkittäviä muutoksia, ikääntyminen lisää sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta ja myös talouskasvu uhkaa jäädä lähivuosina matalalle tasolle.

– Pidän hyvänä, että vuoden 2023 talousarviosta päästiin sopuun. Talouden sopeuttamistarve on tulevina vuosina massiivinen, toteaa talousarvioneuvotteluja johtanut kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Mervi Katainen.

Hyvinvointialueen omaan toimintaan liittyvät suurimmat menolisäykset koskevat asiakasmaksujen ja omaishoidon tuen muutosten porrastamista. Lain mukaan maksut ja tuet on alueella yhdenmukaistettava, ja alueen kuntien maksujen ja tukien tasoissa on ollut suuria eroja.

– Koska taloudellinen tilanne on huolestuttava, pyrimme pitämään menolisäykset mahdollisimman pieniä, mutta niin, että pystyimme samalla varmistamaan, että mikään asukasryhmä ei joudu kohtuuttomaan tilanteeseen, kun pakolliset maksujen harmonisoinnit tehdään, Katainen jatkaa.

Aluehallituksen puheenjohtaja Mia Laiho iloitsee erityisesti omaishoitajien aseman turvaamisesta osana talousarviota.

– Omaishoitajat tekevät todella arvokasta työtä. Lisäksi, kun huomioidaan vanhustenhuollon haastava henkilöstötilanne, omaishoidon ja omaishoitajien tukeminen on välttämätöntä.

Lisärahaa hoitojonojen purkamiseen palveluseteleillä

Kokoomuksen keskeinen tavoite on ollut parantaa palveluiden saatavuutta ja yhdenvertaisuutta. Puolue katsoo, että tässä tarvitaan tiivistä yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä.

– Kokoomuksen keskeinen tavoite on saada ihmiset jonoista hoitoon. Tekemällä miljoonapanostuksen terveydenhuollon palveluseteliin, voimme purkaa merkittävästi terveysasemien jonoja. Yhteensä panostuksella saadaan noin 10 000 uutta lääkäriaikaa pitkään jonottaneille ihmisille, toteaa aluevaltuuston varapuheenjohtaja Henrik Vuornos.

Laki vaatii, että hyvinvointialueen talous on tasapainossa

Lainsäädäntö velvoittaa, että hyvinvointialueiden on tasapainotettava taloutensa vuoden 2026 loppuun mennessä. Länsi-Uudellamaalla sopeutustarve on noin 100 miljoonaa euroa.

– Osa ryhmistä esitti merkittävästi suurempia menolisäyksiä kuin nyt sovitut kirjaukset ovat, eivätkä kaikki ryhmät valitettavasti olleet valmiita sitoutumaan neuvotteluratkaisuun. Pidän kuitenkin tärkeänä, että valtuuston enemmistö on sitoutunut talouskuriin, joka on välttämätöntä palvelujen saatavuuden ja laadun turvaamiseksi myös tulevina vuosina. Länsiuusmaalaiset antoivat aluevaaleissa vahvan tuen vastuullisen taloudenpidon linjalle, joten halusimme pitää siitä kiinni, Katainen päättää.

Lisätietoja:
Mervi Katainen
aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja
mervi@mervikatainen.fi
041 319 6988

Hyvinvointialueen tiedote: https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/11/lansi-uudenmaan-hyvinvointialueen-talousarviosta-neuvottelutulos