Vantaa-Kerava: Hyvinvointialueelle siirrytty hallitusti

Aluevaltuutettujen kirjoitukset Uutiset Vantaa-Keravan hyvinvointialue

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen organisaatioiden palveluksessa oleva henkilöstö siirtyi vuodenvaihteessa hyvinvointialueen palvelukseen. Hyvinvointialueiden vastuulle siirtyivät myös koulujen ja oppilaitosten koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä oppilas- ja opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit. Yhteensä Vantaalta ja Keravalta hyvinvointialueelle siirtyi noin 4600 työntekijää. Käymieni keskustelujen sekä muiden palautteiden perusteella siirtyminen on mitä suurimmassa määrin mennyt, kuten koko valmistelun ajan suunniteltiin, turvallisesti.

Palkanmaksun onnistumistakin pelättiin turhaan, yksittäisiä nopeasti korjattuja virheitä lukuun ottamatta, ensimmäiset hyvinvointialueen maksamat palkat tulivat ajallaan ja oikein. Henkilöstö siirtyi ns. liikkeen luovutuksen periaatteella, eli vain työnantaja vaihtui, muutoin työsuhde oikeuksineen, velvollisuuksineen ja mahdollisine työsuhde-etuineen säilyi ennallaan. Vaikka valmistelussa virkapuolella on tehty valtavasti työtä tiukalla aikataululla ja me päättäjät olemme tehneet parhaamme, on hoito-, ja muu henkilöstö ensisijaisen tärkeässä roolissa siinä perustyössä, jota haluamme asukkaillemme tarjota parhaalla mahdollisella tavalla. Varsinkin, kun työvoimapulaa on monella sektorilla, on henkilöstöstä pidettävä hyvää huolta.

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021 § 41) mukaan hyvinvointialueella tulee olla strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Yhtenä strategian osana on henkilöstön arvostaminen. Strategiaan on kirjattu henkilöstön osalta seuraavat kohdat (suorat lainaukset): ”Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmämme on oikeudenmukainen ja kannustava, ja se motivoi ja palkitsee ammattitaitoisesta suoriutumisesta ja kehittymisestä. Työntekijöillä on mahdollisuus uudistua, kehittää osaamista ja työtään. Henkilöstömme voi hyvin. Hyvinvointialueellemme halutaan tulla töihin. Arvostavalla, osallistavalla, ratkaisuja tukevalla ja valmentavalla johtamisella mahdollistamme jokaisen onnistumisen ja jatkuvan kehittymisen”.

Näiden toteutumista seurataan erilaisilla mittareilla valtuustokauden loppuun asti (2025). Tehkäämme yhdessä kaikkemme, jotta onnistumme näissäkin strategian tavoitteissa.

 

Heli Hakala

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuutettu