Työrauha takaisin kouluihin ja oppimistulokset nousuun

Uutiset

Oppimistulosten romahduksen pääsyyt kyllä tiedetään. Ne liittyvät ennen kaikkea koulujen kadonneeseen työrauhaan. Tämä tuli selväksi myös toimiessani Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsenenä viime valtuustokaudella.

Ideologinen valinta opetuksen yhdenvertaisuuden ja opetuksen tavoitteiden saavuttamisen välillä näyttää olevan niin lainsäätäjälle kuin monelle päättäjälle liian vaikea rasti.

Suomalainen peruskoulu yhdenvertaisuutta luovana järjestelmänä on menestys vain siihen pisteeseen asti kuin se heijastuu oppimistulosten yleisessä paranemisessa. Negatiivinen käänne oppimistuloksissa koettiin kuitenkin jo 15 vuotta sitten. Silti jatkettiin vanhalla linjalla, jossa huomio kiinnittyi lähinnä hallinnollisiin lisävaatimuksiin ja pedagogiikan ja avointen opetustilojen muotitermeihin.

On aika palata takaisin opetuksen ja oppimisen perusasioihin.

Opettajille tulee antaa työrauha opettaa oppiainejakojen mukaisia kokonaisuuksia ilman jatkuvaa hallinnollista rumbaa arviointilomakkeineen. Luotetaan taas opettajien arvioon siitä, mitä tukea oppilaat tarvitsevat.

Oppilaille tulee antaa samainen työrauha puuttumalla tiukasti järjestysongelmiin, laajentamalla opettajien kurinpitovaltuuksia ja huolehtimalla, että esimerkiksi älypuhelimien käyttöä rajoitetaan vain niihin hetkiin, joissa digitaalisuuden oppimisesta on aitoa hyötyä.

Inkluusio-mallia eli erityisoppilaiden tuomista yleisopetukseen yhdenvertaisuuden takia ei tule käyttää, ellei työrauhaa voida taata. Inkluusio vaatisi erittäin laajoja resursseja, joita yksikään vastuullinen poliitikko ei voi luvata Suomen nykyisessä julkisen talouden epätasapainotilassa.

Osaaminen on suomalaisen sivistyksen ja talouden perusta. Ilman järjestelmällisen koulutyön hedelmiä on turha yrittää rakentaa sitä korkean osaamisen yhteiskuntaa ja taloutta, jota Suomi on ilmoittanut tavoittelevansa.

On aika alkaa vaatia niin koulujärjestelmältä kuin koululaisiltamme sivistyksen ja koulutuksen ottamista jälleen vakavasti myös oppimistulosten kannalta. Ihan koko Suomen tulevaisuuden vuoksi.

Kai Lintunen
eduskuntavaaliehdokas (kok.)
juristi-ekonomi
Espoo