Suomi nousuun

Uutiset

Suomi on ennenkin nostettu työllä, työllä se nousee nytkin!

Suomen tulevaisuus riippuu meistä, me määritämme sen lähitulevaisuudessa ratkaisullamme, mihin suuntaan menemme.

Tilanne ei ole hyvä, julkinen talous on kestämättömällä pohjalla, velkaa on otettu liikaa, menot ovat kasvaneet, onko Suomi maailman onnellisin maa vielä vuosien päästä?

Väestö ikääntyy ja lasten ja nuorten osaamisen taso on laskussa, maamme ei ole riittävän houkutteleva työperäisen maahanmuuton osalta.

Luin Kauppakamarin tulevaisuuden teesit, joissa oli ajatuksiani tukevia nostoja.

Suomi tarvitsee osaavaa työperäistä maahanmuuttoa, yritysten suurin kasvun este on osaavan työvoiman heikko saatavuus, 5-6 vuoden kuluttua työvoimapula on merkittävä ja kilpailu työvoimasta kovenee, vapautuva työvoima ei riitä edes julkiselle sektorille.

Prosesseja on nopeutettava, jotta oleskeluluvan Suomeen saa entistä nopeammin, silloin kun kyseessä on työn perässä muuttava, mm sähköinen tunnistautuminen. Nykyisellään prosessissa kestää aivan liian kauan.

Edistetään työelämälähtöistä koulutusta, henkilö pysyy työssä ja kouluttautuu jotta valmistuessaan vastaa markkinoiden kysyntään työvoimasta. Tätä asiaa pitää edistää yhteistyössä yritysten kanssa, valtio voisi joltain osin tukea tätä kehitystä. Pitää suunnitella koulutuksia tulevaisuusorientoituneesti, Suomi on ollut monen teknologia-alan edellä kävijä, tavoite oltava sama. Ohjeistusta ja koulutusta seurattava tiiviisti ja uudistettava tarpeen vaatiessa rohkeasti.

Lasten ja nuorten kolutukseen pitää panostaa erityisesti, meidän on pakko saada heidän kohdallaan osaamisen taso palautettua tasolle missä parhaillaan olemme olleet kansainvälisissä vertailussa.

Opetus ja kulttuuriministeriöllä on kokeilu meneillään kaksivuotisesta esiopetuksesta vuosille 2021-2024 johon osallistuu arviolta 10000 lasta. Tämä kokeilu on varmasti yksi keino millä saadaan oppimistuloksia nostetta, lapsilla paremmat valmiudet perusopetukseen.

Lapsia pitää huomioida enemmän yksilöinä kukin osaamisensa mukaan ja varmistaa kehitys ja oppiminen optimaalisesti.

Tämä myös tarkoittaa opetukseen panostamista tulevaisuudessa, opettajien kouluttamista ja lisäämistä. Jos saamme opetuksen tasoa nostettua ja lisää kansainvälisiä kouluja Suomeen, houkuttelee se myös perheitä tänne työn ja oppimisen perässä.

Yksi keino lisätä työvoimaa on vähentää houkuttelevuutta tukiin ja lisätä houkuttelevuutta työhön, työn pitää kannattaa enemmän kuin tukien. Jokaista tarvitaan työmarkkinoilla, ja jokaiselle pitäisi pystyä osoittamaan työpaikka.

Tukien myöntämistä pitää tiukentaa ja pystyä ohjaamaan ihmisiä suoremmin työn pariin, taikka työn kautta kouluttautumaan uudelleen. Oppisopimuskoulutus on toimivin ollut jo pitkään, tätä pitäisi kehittää entisestään ja lisätä.

Suomessa pitkä-aikais työttömiä on jo yli 85000, työttömiä noin 200000 henkilöä, työttömyyden kustannukset valtiolle vuodessa on 11 miljardia!

Seppo Ijäs
Kansanedustajaehdokas