Mielipide: Tehdään muutoksesta hyvä

Aluevaaliehdokkaiden kirjoitukset Uutiset

Sosiaali- ja terveysalalla käydään aktiivista keskustelua työvoiman riittävyydestä, saatavuudesta ja pysyvyydestä. Varmasti meistä jokainen on tiedostanut, että vähintäänkin työolosuhteisiin täytyy saada muutos aikaiseksi. Julkiset sote-palvelut ovat siirtymässä kunnilta uusille hyvinvointialueille, joka itsessään jo muuttaa tilannetta. Työnantaja vaihtuu ja organisaatio uudistetaan kokonaan.

Muutos tuo tullessaan aina mahdollisuuden myös johonkin uuteen ja entistä parempaan. Siksi minusta on tärkeää, että tämä tilaisuus saadaan hyödynnettyä. Olen seurannut sote-alan toimintaa ja tapaa organisoida jo pitkään. Alan tapa johtaa ei ole muuttunut vuosikymmenten saatossa juurikaan. Useimmiten lääkäreitä johtavat lääkärit, hoitajia hoitajat. Olisi tärkeää miettiä asiaa myös johtamisen näkökulmasta, ei ainoastaan asiaosaamisen kautta. Työolosuhteiden parantaminen lähtee johdon tahtotilasta ja osaamisesta.

Kyseessä on asiantuntijoista koostuva organisaatio, jota tulisi johtaa kuten muitakin asiantuntijaorganisaatioita. Johtavilla henkilöillä tulee olla riittävän laaja asiaosaaminen alalta, mutta ennen kaikkea taitoa johtaa organisaatiota kohti yhteisiä tavoitteita ja siten tarjota henkilökunnalle mahdollisuus tehdä työnsä hyvin. Hoitoalla on jo vuosia tutkittu, minkälainen merkitys on sillä, että pystyy itse vaikuttamaan omaan työhönsä, sen sisältöön ja tulokseen sekä kehittämään omaa osaamistaan. On sanomattakin selvää, että merkitys on suuri. Tähän pitää siis pyrkiä. Asiantuntijuuden nostaminen esille kaikissa tehtävissä olisi tärkeää.

Tapa johtaa on tietysti vain yksi työolosuhteisiin vaikuttavista tekijöistä. Resursointi, koulutus, palkitseminen vaikuttavat luonnollisestikin myös kokonaisuuteen. Organisaation rakentuessa nyt kokonaan uudelleen, olisi kuitenkin luonnollinen hetki muuttaa myös johtajuutta oikeaan suuntaan ja vapauttaa sote-henkilöstön aikaa enemmän niihin tehtäviin, jotka ovat heidän erityistä osaamisaluettaan. Muita tehtäviä voidaan hoitaa toisten toimesta. Olemme muutoksen kynnyksellä, tehdään muutoksesta hyvä ja johdetaan se oikealla tavalla maaliin.

Maria Koroma-Hintikka
Kunnanvaltuutettu, ehdolla aluevaaleissa