Kokoomuksen Vahasalo: Yhteistyön lisääminen työpajojen ja oppilaitosten välillä on välttämätöntä

Kansanedustajien blogit

Tiedote 6.11.2018
Julkaisuvapaa heti

Nuorten työpajat tekevät tärkeää työtä ja niiden tarve kasvaa vuosi vuodelta. Työpajat tukevat alle 29-vuotiaita nuoria koulutukseen, työelämään ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Ne lisäävät mahdollisuuksia ja valmiuksia työn tai koulutuksen löytämiseen. Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo haluaa vahvistaa työpajojen toimintaedellytyksiä.

– Yhteistyöstä toisen asteen ammatillisten oppilaitosten ja nuorten työpajatoiminnan välillä on saatu hyviä kokemuksia, Vahasalo muistuttaa.

– Hyvät kokemukset pitää levittää kaikkiin oppilaitoksiin ja työpajoihin. Pitkäjänteinen ja tiivis yhteistyö auttaa nuoria pääsemään opinpolulle. Jokaisella nuorella pitäisi olla toisen asteen tutkinto. Nuorten työpajoista täytyy luoda selkeä polku ammatillisiin oppilaitoksiin ja tämä toteutuu vain, jos siihen luodaan toimivat prosessit ja tiivis yhteistyö työpajojen ja oppilaitosten välille. Tämä vaatii hyvää johtamista kummaltakin puolelta, Vahasalo sanoo.

Myös työpajojen rahoitusta on uudistettava merkittävästi. Työpajojen kokonaisrahoituksesta noin 9-12 prosenttia tulee valtiolta ja loput julkisesta avustusmuotoisesta rahoituksesta, valmennuspalveluiden myynnistä sekä yksityisestä rahoituksesta.

– Työpajatoiminnan uhkana on rahoituksen sirpalemaisuus ja hankemaisuus. Rahoituksen uudistus on erityisen tärkeää, jotta voidaan taata työpajoille pitkäjänteinen kehittämistyö ja luoda vakautta työpajojen toimintaan. Tällä hetkellä työpajat eivät voi tehdä pitkäjänteistä kehitystyötä. Tämä taas heikentää työpajojen kehittämistä ja vaikuttavuutta, Vahasalo painottaa.

– Liian moni nuori jää yksin ilman tukiverkkoa ja uskoa omiin mahdollisuuksiinsa. Tämä heijastuu koko yhteiskunnan pahoinvointiin ja ongelmiin. Syrjäytyminen lisääntyy. Sen lisäksi, että syrjäytyminen on inhimillinen tragedia, se on myös kansantaloudellinen haaste. Työpajat auttavat tehokkaasti tällaisessa tilanteessa olevia nuoria.  On hyvä selvittää työpajojen mahdollisuutta ottaa isompi rooli myös maahanmuuttajien kotoutumisprosessissa, vaatii Vahasalo.

Vahasalo puhui valtakunnallisen Työpajayhdistys ry:n tilaisuudessa, jossa yhdistys julkisti hallitusohjelmatavoitteensa 2019-2023.

Lisätietoja:
Raija Vahasalo
050 511 3090