Kokoomus julkisti turvapaikkapoliittisen linjauksensa – ”Turvapaikat hädänalaisille, estetään väärinkäyttö”

Uutiset

Kokoomus on julkistanut turvapaikkapoliittisen linjauksensa ”Turvapaikat hädänalaisille, estetään väärinkäyttö”. Linjauksessaan kokoomus esittää toimia hädänalaisiin keskittyväksi ja hallituksi turvapaikkapolitiikaksi.

”Vuoden 2015 turvapaikanhakijakriisi ja viime viikkojen tilanne Kreikan rajoilla ovat osoittaneet, ettei nykyinen turvapaikkajärjestelmä toimi tämän päivän tilanteessa. Kokoomus haluaa päivittää Suomen turvapaikkapolitiikan 2020-luvulle. On varmistettava, että turvapaikat ohjautuvat kaikkein hädänalaisimmassa asemassa oleville naisille, lapsille ja perheille”, hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie sanoo.

Kokoomus näkee, että paras tapa ohjata turvapaikat hädänalaisimmille on siirtää painopiste rajan ylittämiseen perustuvasta turvapaikanhausta lähtömaista tapahtuvaan hädänalaisten valikointiin.

”Kokoomus haluaa minimoida turvapaikanhaun, joka perustuu rajan ylittämiseen ja turvapaikan hakemiseen kohdemaan sisällä. Haluamme siirtyä kaikkein hädänalaisimpien valikointiin mahdollisimman lähellä lähtömaita ja mahdollisimman suurelta osin kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta”, Talvitie sanoo.

Kokoomus esittää linjauksessaan toimia turvapaikkapolitiikan uudistamiseksi sekä EU- että kansallisella tasolla. Kokoomuslaiset painottavat, että ensisijaisesti yhteinen EU tarvitsee yhteisen turvapaikkapolitiikan.

”Suomen on edistettävä EU:ssa turvapaikanhaun keskittämistä EU:n ulkorajojen tuntumaan perustettaviin ulkorajakeskuksiin. Lisäksi EU-maiden koordinoitua kiintiöpakolaisten valintaa tulisi pilotoida merkittävässä kolmannen maan pakolaisleirissä, esimerkiksi Pohjois-Syyriassa”, Talvitie sanoo.

Kokoomuksen mukaan Suomen on lisäksi kansallisessa lainsäädännössä varauduttava siihen, että EU:n tasolla ei saada lähitulevaisuudessa yhteisiä ratkaisuja tehdyksi. Tältä osin kokoomus ehdottaa muun muassa uusintahakemusten väärinkäytön vaikeuttamista, luvattoman ulkomaisen työvoiman käytön rangaistusten kiristämistä ja perustellusta syystä tapahtuvan säilöönoton käyttömahdollisuuksien laajentamista.

”Hallituksen on vietävä maaliin kokoomusministerien johdolla viime vaalikaudella valmisteluun otetut toimet maahanmuuton hallittavuuden varmistamiseen. Tärkeitä ovat erityisesti valmius turvapaikanhakijoiden pitämiseen rajavyöhykkeellä eli rajamenettely sekä pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden saamisen sitominen usean vuoden työ- tai opiskeluhistoriaan suomessa. Hädänalaisia on kyettävä auttamaan turvallisuudesta ja länsimaisista arvoista tinkimättä”, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo.

Turkin ja Kreikan akuuttiin tilanteeseen kokoomus vastaa linjauksella, jonka mukaan myös Suomeen on luotava valmius rajoittaa turvapaikanhakua määräaikaisesti kansallisen turvallisuuden vaarantumisen perusteella.

”On tunnustettava, ettei turvapaikanhaku ole aina spontaania. Nyt meillä ei ole oikein lainsäädännössä varauduttu tilanteeseen, jossa naapuri loisi sellaisen tilanteen, jossa Suomi ei pysty käsittelemään suurta määrää yhtäaikaisia maahantulijoita ilman, että kansallinen turvallisuus vaarantuu. Valmiuslainsäädäntöön on lisättävä mahdollisuus rajoittaa turvapaikanhakua määräaikaisesti kansallisen turvallisuuden vaarantumisen perusteella”, Mykkänen sanoo.