Mielipide: Sote-muutos pitää tehdä alueellamme taiten ja tarkalla taloussuunnitelmalla

Aluevaaliehdokkaiden kirjoitukset Uutiset

Itäiselle Uudellemaalle perustetaan seitsemän kunnan (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo) yhteinen hyvinvointialue, jonka on määrä aloittaa toimintansa 1.1.2023. Siihen saakka sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavat kunnat. Myös Itä-Uudenmaan pelastuslaitos liitetään omana toimialanaan hyvinvointialueelle.

Ensi vuoden alussa valitaan mainittujen seitsemän kunnan aluevaaleilla aluevaltuusto, joka päättää tulevaisuudessa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluista. Näin on asiasta päättänyt maamme hallituspuolueet enemmistöpäätöksellä eduskunnassa.

Edellä mainittu mullistava muutos siirtää näiden seitsemän kunnan toiminnoista valtaosan, niin henkilöstöstä kuin käyttötalousrahoista hyvinvointialueelle. Isona riskinä on, etteivät rahat tule riittämään. Yhtenä merkittävänä esimerkkinä on pelastustoimi. Itäisellä Uudellamaalla on erityinen tarve, koska alueella sijaitsee Kilpilahti ja Loviisan ydinvoimala.

Tällä hetkellä on tilanne, että euroja uupuu noin 1,6 miljoonaa (Uusimaa 22.11), jos pelastuslaitoksen rahoitus vähenee 16 prosenttia noin 8,4 miljoonaan. Näin ei saa olla, riskit alueellamme ovat niin isot. Uskottava on, että maamme hallituksessa asiaan reagoidaan ja paikallispoliitikot sekä Porvoossakin merkittävässä asemassa oleva hallituspuolue RKP vie asian positiiviseen lopputulokseen.

Koko muutoksessa on myös muistettava, että samalla rakennetaan rahaakin vievä uusi hallinto-organisaatio eli aluevaltuusto kaikkine hallituksineen, lautakuntineen ja jaoksineen sekä johto- ja keskijohtohenkilöineen. Kun tavoitteena tulee olla lisää käsipareja nimenomaan hoitopuolelle.

Rahan riittävyys selviää vasta kesällä 2022, jolloin nähdään, miten eurot riittävät ja millaiseen palvelutarjontaan. Ja kyllä tämä kovasti askarruttaa. Koska verotusta ei tule meille asukkaille lisätä, ei uutta maakuntaveroakaan tule ottaa käyttöön. Mutta vastuu riittävästä määrärahasta on maan hallituksella. Jos rahoitus ei ole riittävällä tasolla meidän itäisen Uudenmaan alueella, niin ei ole edes mahdollista järjestää ja hoitaa palveluita hallituksen lupaamalla tavalla!

Tällä hetkellä on monta asiaa vielä selvittämättä, vaikka iso muutos tulee toteutukseen kovin nopeasti. Tämä vaatii aluevaltuustolta osaamista ja kokemusta erityisesti isojen organisaatioiden johtamisesta. Myös kokemus henkilöstöhallinnosta on hyväksi. Talousasioiden hallinta ja ymmärtäminen on tärkeää, koska tätä laajaa toimintaa tulee tehdä saatujen määrärahojen puitteissa.

Ari Forsberg
Aluevaaliehdokas, Askola