Mielipide: Onko Hoitotakuu takuu hoidosta?

Aluevaaliehdokkaiden kirjoitukset Uutiset

Hallituksen esitys hoitotakuusta on lähtenyt lausuntokierrokselle. Määräaika hoidon tarpeen arvioinnista hoitoon pääsyyn tiukkenee kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään, kun uudet hyvinvointialueet aloittavat vuonna 2023. Suun terveydenhuollon osalta hoitoon pääsyn määräaika nopeutuisi kuudesta kuukaudesta kolmeen.

Muutos nykytilanteeseen verrattuna on dramaattinen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että potilaan tulee saada arkipäivisin välitön yhteys terveyskeskukseen ja yksilöllinen arvio hoitonsa tarpeesta.

Hoitohenkilökunnan pulan pahentuessa ja rahoituksen kiristyessä paineet lain edellyttämien aikataulujen pysymisessä ovat haasteelliset. Hoitotakuu on jo nyt toteutunut epätasaisesti ja koronasta johtuva hoitovelka pahentaa tilannetta lisää.

Ensivaiheen yhteydenotto ja hoidon tarpeen arviointi on tänä päivänä mahdollista hoitaa soveltuvin osin etänä digitaalisesti. Uskon, että tulemme vielä näkemään sekä etäkäyntien, digitalisaation että palvelusetelien käytön voimakasta lisääntymistä potilaiden hoidon toteuttamiseksi.

Vuonna 2017 Porvoon kaupunki laati selvityksen tiettyjen avosairaanhoidon palvelujen yhtiöittämisestä. Olimme kansallisella tasolla tarkasteltuna aikaamme edellä ja edelläkävijän roolissa. Tavoitteena oli julkisten ja yksityisten parhaiden kyvykkyyksien yhdistäminen terveydenhuollon palvelujen tuottamisessa. Selvityksessä myös tarkasteltiin keinoja parantaa hoidon saatavuutta digitalisaation mukanaan tuomia ratkaisuja ja uusia työmenetelmiä hyödyntäen. Selvitykselle oli laaja poliittinen tuki.

Sama asia, joka Porvoossa jäi selvityksen asteelle, konkretisoitui Päijät-Hämeessä. Neljä vuotta myöhemmin Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja yksityisen palveluntuottajan yhteisyritys Harjun terveys aloitti toimintansa. Yhtiö esitteli vastikään tuoreita lukujaan (ilman koronalukuja), joita Talouselämä- lehti kutsui ”luvuiksi, joita sopii ällistellä jättijonojen keskellä.” Harjun terveydestä ajan saa samalle päivälle tai seuraavalle päivälle. Toiminnan periaatteena on, että potilaan asian käsittely aloitetaan heti. Potilaskontaktien määrä on kasvanut 23 %, digiklinikalla yleislääkärin vastaanotolle pääsee keskimäärin neljän minuutin odotusajalla, takaisinsoiton vasteaika on ollut keskimäärin 36 minuuttia ja kaikkiin takaisinsoittoihin on soitettu saman päivän aikana.

Hoitotakuun voimaantulo samaan aikaan kiristyvän hoitajamitoituksen kanssa juuri toimintansa aloittaneilla hyvinvointialueilla on valtavan iso asia ja sisältää riskejä. Sosiaali- ja terveydenhuollon haasteiden lisääntyessä yhtäaikaisesti vähenevän henkilöstöresurssin kanssa edellyttää toimivalta johdolta ja aluevaltuutetuilta vastuullista ja ripeää päätöksentekoa. Vaatii rohkeutta olla edelläkävijä, mutta se on Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaiden ja henkilöstön etu.

Pia Nurme,
Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja vuosina 2010-2017