Mielipide: Toimiva ensihoito on tärkeä

Aluevaaliehdokkaiden kirjoitukset Keski-Uusimaa Uutiset

Ensihoidon tehtävämäärät ovat kasvaneet Hus-alueella. Tarpeettomia hälytyksiä on valitettavan paljon, 5,2 % (HS 17.11.21). Hätäkeskukseen soitetaan monenlaisissa asioissa, jotka eivät vaadi ensihoidon palvelua. Turhat soitot saattavat viivästyttää kriittisesti sairaan potilaan hoidon aloitusta.

Hätäkeskukseen soitetaan paljon esimerkiksi mielenterveysongelmien vuoksi. Tämä kertoo siitä, että päihde- ja mielenterveysongelmien hoidossa on puutteita, ja ihmisten on vaikeuksia saada yhteyttä hoitavalle taholle.

Jos perusterveydenhuollon palvelunumeroista ei vastata, saatetaan soittaa numeroon 112 asioissa, jotka eivät todellakaan vaadi hätäkeskuspalvelua ja ensihoitoa. Puhelinlinjat saattavat ruuhkautua turhien ja jopa häiriösoittojen ansiosta.

ON TÄRKEÄÄ, että akuutin vakavan sairastumisen tai tapaturman kohdatessa saa nopeasti yhteyden hätäkeskukseen, ja osaava ensihoitohenkilöstö tulee nopeasti paikalle.

Ensihoitajat kykenevät aloittamaan hoidon välittömästi potilaan luona. Laadukkaan ensihoidon ansiosta monia ihmishenkiä voidaan pelastaa.

Ensihoito voi myös asiakkaan luona tehdä arvion, että ei ole tarvetta kuljetukselle sairaalaan. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen nettisivuilta saadun tiedon perusteella näin tapahtuu 40 % tehtävistä. Turhien hätäkeskuspuheluiden vähentämiseksi olisi tärkeää saada helposti ja nopeasti yhteys oikeaan terveydenhuollon palvelunumeroon.

Vieraskielisille tulisi myös saada selkeät ymmärrettävät ohjeet, mihin numeroon ja missä tilanteessa soitetaan. Ongelmat hoidon tavoitettavuudessa ja hoitoon pääsyssä heijastuvat turhina soittoina hätäkeskukseen.

KESKI-UUDENMAAN pelastuslaitoksen toimialueena on Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Kerava ja Vantaa.

Hallinto on tällä hetkellä Vantaan kaupungin alla, mutta kaikki alueen kunnat ovat ohjanneet toimintaa yhteistyössä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) vastaa ensihoitopalveluiden järjestämisestä, mutta ensihoitopalvelu on hankittu Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023.

Pelastuslaitokset voivat edelleen tuottaa ensihoitopalveluita terveydenhuollolle. Nykyisen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimialue sijoittuu kahdelle hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueen valmistelun tavoitteena on ollut, että Keski-Uudenmaan pelastuslaitos jatkaisi Vantaa-Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteisenä pelastuslaitoksena.

PELASTUSTOIMEN ja sosiaali- ja terveydenhuollon tiivis yhteystyö on tärkeää. Ensihoidon toimintaedellytykset on turvattava myös uudella hyvinvointialueella.

On tärkeää, että meillä on jatkossakin nopeasti tavoitettava tasokas ensihoito, joka voi keskittyä sille tarkoitettuihin tehtäviin.

Uskoisin, että suunniteltu viikon hoitotakuu sekä fyysisissä että psyykkisissä vaivoissa toisi helpotusta myös ensihoidon turhiin hälytyksiin.

Mia Rundgren
Erikoislääkäri
aluevaaliehdokas, Keski-Uusimaa (kok.)