Mielipide: SOTE, valinnanvapaus ja pelastustoimi

Aluevaaliehdokkaiden kirjoitukset Uutiset

Sosiaali- ja terveyspalvelut yhdessä pelastustoimen kanssa siirtyvät 1.1.2023 alkaen  hyvinvointialueille. Tavoitteena pitää olla, että kaikki Itä-Uusimaalaiset voivat hyvin ja rajalliset resurssit riittävät väestön palvelutarpeisiin. SOTE-uudistuksen tavoitteena pitää olla ihmisten saaminen hoitoon eikä jonoihin. Tätä voidaan helpottaa esimerkiksi hyödyntämällä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia myös sosiaali-  ja terveyspalveluissa. Merkittävä asia on myös HUSin rooli, koska koko Uudenmaan vaati-vimmasta sairaanhoidosta se tulee vastaamaan yksinoikeudella jatkossakin.

Valinnanvapaus on aluevaaleissa yksi eniten mielipiteitä jakava asia. Valinnanvapaus pitää kuitenkin nähdä mahdollisuutena ja jopa mahdollisuutena vähentää julkisen puolen kuluja. Valinnanvapaus tarkoittaa toki mahdollisuutta valita yksityisen ja julkisen palveluntuottajan välillä ja mahdollisuutta myös vaihtaa palveluntuottajaa. Valinnanvapaus tarkoittaa kuitenkin paljon muutakin kuin palveluseteliä yksityiseen terveydenhoitoon tai oikeutta KELA-korvauksiin yksityisen puolen terveydenhoitopalveluista.

Valinnanvapaus tarkoittaa Loviisassa asuville mahdollisuutta käyttää myös Kymenlaakson keskussairaalan päivystyspalveluita kuten tähänkin asti on ollut mahdollista. Valinnanvapaus tarkoittaa sitä, että työterveyslääkäri tai yksityislääkäri voi lähettää potilaan eteenpäin ilman virkalääkärin uudelleenarviointia. Suurella osalla suomalaisia on työnantajan maksamat laajennetut työterveyshuollon palvelut tai oma terveysturva- tai tapaturmavakuutus. Mikäli kaikki palvelut pyritään väkisin siirtämään julkisen puolen hoidettavaksi, rampautetaan nyt varsin hyvin toimiva järjestelmä ja lisätään julkisen puolen kuluja, mikä ei saa olla SOTE-uudistuksen tarkoitus.

Toinen kysymyksiä herättävistä asioista on pelastustoimi ja sen rooli hyvinvointialueella. Pelastustoimen ja ensihoidon resurssit on taattava ja kaikki nykyiset vakituiset pelastusasemat (Loviisa,  Porvoo  ja Sipoo) säilytettävä alueellisen kattavuuden ja alueen teollisuuden erityispiirteiden takia. Lisänä on taattava riittävät resurssit VPK-toiminnalle, jotta voidaan taata pelastusvalmius koko hyvinvointialueella ja tämän tärkeän vapaaehtoistoiminnan jatkuminen.

Eero  Mulli, Petri  Hakasaari, Seija  Haataja, Janne  Lepola, Mia  Heijnsbroek-Wirén, Juha  Karvonen, Pamela  Weckman.

Kirjoittajat  ovat  loviisalaisia  Kokoomuksen  aluevaaliehdokkaita.