Insändare: Välfärdsområdet och räddningsväsendet

Aluevaaliehdokkaiden kirjoitukset Uutiset

VÄLFÄRDSOMRÅDESVALET. Då räddningsvä-sendet går in i det nya välfärdsområdet, följer kontraktbrandkårerna med sina kontraktre-lationer med. I fortsättningen bestämmer full-mäktige i välfärdsområdet för kontraktbrand-kårernas verksamhet.
Största förändringen kommer att ske i fi-nansieringen. Pengarna till välfärdsområdet kommer direkt av finansministeriet.
Fördelen med kontraktbrandkårerna är att de är förmånliga. Det mycket viktigt för brand-kårerna att utöver den årliga verksamhetser-sättningen, även nya investeringar bör ske för att verksamheten kan fortsätta.
Kommande förändring bör också ses som en möjlighet inom kontraktbrandkårerna, en fördjupning av samarbete att organisera en grupp som mera effektivt kör gemensamma intressen tillsammans med ordinariebrand-kåren.
Beslutsfattarna inom välfärdsområdet bör ge allt politiskt stöd för räddningsverket och kontraktbrandkårerna. Siktet ska fokuseras på framtiden.
TIMO KOUKI
Kandidat i välfärdsområdesvalet i östra Nyland, Samlingspartiet