Mielipide: Kuntarajat ylittävää asiaperusteista päätöksentekoa

Aluevaaliehdokkaiden kirjoitukset Uutiset

Aluevaalien lähestyessä haluamme tuoda esiin yhteisiä pohdintojamme
hyvinvointialueuudistuksesta. Olemme ehdokkaita alueen eri kunnista, ja
pidämme kaikki erittäin tärkeänä, että kaikkien alueen asukkaiden ääni
tulee tasapuolisesti kuulluksi uudella Länsi-Uudenmaan
hyvinvointialueellamme.

Tulevien Länsi-Uudenmaan aluevaltuutettujen tulee päätöksenteossaan
kantaa vastuuta koko hyvinvointialueesta kuntarajoihin takertumatta.
Valtuutettujen on tunnettava hyvin koko alue ja sen osien erilaisuus,
jotta kaikkien alueen asukkaiden yhdenvertainen oikeus saada
tarvitsemiaan palveluja pystytään takaamaan. Länsi-Uudellamaalla
etäisyydet paikalliskeskusten välillä ovat usein pitkiä, joten on
mietittävä, minkä palvelujen pitää olla lähellä ja helposti
saavutettavissa ja mitä uusia palvelumalleja, kuten etä- ja
digipalveluja, on käytettävissä palvelujen parantamiseksi. Uusia,
innovatiivisia ja asukkaiden kiittämiä palveluja on käytössä eri
puolilla Suomea ja niistä kannattaa ottaa parhaita käyttöön myös
Länsi-Uudellamaalla.

Poliittisten päättäjien on tehtävä päätökset asiaperusteisesti, vaikka
kaikilla myös omat arvot vaikuttavat päätöksenteon taustalla. Faktoihin
tukeutumalla tulevat aluevaltuutetut pystyvät kohtelemaan kaikkia
edustamansa alueen asukkaita tasapuolisesti ja toimimaan koko
hyvinvointialueensa parasta ajatellen. Valtuutetuilla on iso vastuu
etsittäessä keinoja tarjota alueen asukkaille heidän tarvitsemansa
palvelut ja samanaikaisesti pitää talous tasapainossa. Talouden
kestävyys on edellytys sille, että nykyisenkaltaisia
hyvinvointipalveluja pystytään tuottamaan myös tulevaisuudessa
huoltosuhteen heiketessä.

Alueuudistuksen toteuduttua hyvinvointialueen ja kuntien välisen
yhteistyö on oltava sujuvaa. Kunnilla on merkittävä rooli
ennaltaehkäisevien palvelujen järjestäjinä ja sitä kautta asukkaidensa
hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä. Kunnat huolehtivat jatkossakin
muun muassa liikunnan, kulttuurin ja kansalaistoiminnan tukemisesta.
Uudessa aluevaltuutetun roolissa kuntaosaamisesta on hyötyä, jotta
pystyy hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja ymmärtämään eri päätösten
vaikutukset toisiinsa. Uudessa aluemallissa vahva kunta- ja
päätöksenteko-osaaminen pitää laajentaa hyvinvointialueelle.
Kunnallisessa päätöksenteossa saavutetut verkostoitumis- ja
yhteistyötaidot tulevat olemaan ensiarvoisen tärkeitä myös uuden
hyvinvointialueen päätöksenteossa.

Kokoomuksen aluevaaliehdokkaat
Mervi Katainen, kaupunginhallituksen jäsen, Espoo
Tiina Noro, hyvinvointilautakunnan pj., Vihti
Anna Tallgren, kaupunginvaltuuston pj., Karkkila