Mielipide: Itä-Uusimaalla erinomaiset mahdollisuudet hyvinvointialueen kehittämisessä

Aluevaaliehdokkaiden kirjoitukset Uutiset

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnat; Loviisa, Lapinjärvi, Porvoo, Sipoo, Askola, Myrskylä ja Pukkila muodostavat maantieteellisesti varsin yhtenäisen ja tiiviin alueen. Täällä meillä on hyvät mahdollisuudet kehittää menestyksellisesti ja tehokkaasti hyvinvointialueille säädetyt toiminnalliset ja taloudelliset tehtävät alueemme asukkaiden tarpeiden mukaisesti.

Aluevaltuuston työssä on tärkeintä, että rakennetaan laadukkaita, kaikkien itäuusmaalaisten tarvitsemia hyvinvointipalveluja. Kyse on kanssaihmisistä ja heidän tarpeistaan, ei hallinnon korostamisesta. Ihminen on ykkönen ja hyvinvointiasiat tulee hoitaa jonoja purkaen ja palveluja kehittäen.

Hyvinvointialueen jokaisen kunnan asukkaita ja kuntaa tulee aidosti kuunnella. Jotta kunnat ja niiden päättäjät sitoutuvat välttämättömiin uudistuksiin, tarvitaan saumatonta yhteistyötä. Samalla on otettava huomioon kunkin tahon ja yksilön erityisosaamiset. Sote-uudistus on mahdollisuus kaikille hyvinvointialueen kunnille. Se antaa uudenlaiset edellytykset joustavaan yhteistoimintaan yli kuntarajojen.

Hyvinvointialueen hallinto järjestää integraation ja toiminnalliset uudistukset, joissa perus- ja erityistason palvelujen tuottamisvastuu on yhdellä järjestäjällä. Järjestäjällä on vastuu palvelukokonaisuuksista ja palvelujen yhteensovittamisesta ja siten mahdollisuus kohdentaa voimavarat tasapuolisesti.

Palvelujen saatavuus ei saa olla kiinni kotikunnasta ja hoitoon on päästävä nopeasti kotikunnasta riippumatta. Palvelujen laatu ja niiden saatavuus on tärkeämpää kuin tuottaja. Itä-Uusimaa on onneksemme sopivankokoinen ja järjestäminen eri toimintoineen pysyy lähellä oman tuotannon johtamista. Varmaa on, että tulemme tarvitsemaan palvelujen tuottamisessa yksityisiä osaajia ja kansalaisjärjestöjen osaamista.

Hyvinvointialueiden aluevaltuustot aloittavat työnsä vuonna 2022. Niiden ensitehtävänä on päättää hyvinvointialueen organisoitumisesta, hyvinvointi- ja palvelustrategiasta sekä tuotannon tavoista. Yhteistyö yksityisten, järjestöjen ja julkisen hallinnon sekä aluehallinnon välillä on välttämätöntä. Inhimillistä markkinataloutta tarvitaan huomioiden syrjäytyneet, yksinhuoltajat ja monet muut usein vaikeuksissa elävät ihmiset. Turvallinen yhteiskunta on sellainen, jossa voi luottaa, että palvelut toimivat. Jokainen kaipaa turvallisuutta ja varmuutta palvelujen saatavuudesta. Tämä koskee erityisesti ikäihmisiä.

Pelastustoimi on Soten ohella rinnakkainen ja itsenäinen toimiala hyvinvointialueilla. Pelastus-toiminnan riittävät resurssit ja niiden edelleen kehittäminen tulee varmistaa erityisesti Itä-Uudellamaalla. Kilpilahden teollisuuslaitokset ja Loviisan atomivoimalaitos korostavat alueellisten resurssien ja toimintakyvyn merkitystä. Keskeisenä toimijana on Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Porvoossa sekä erinomaisena lisänä sopimuspalokunnat eri puolilla Itä-Uusimaata. Sopimuspalokuntien toiminnan jatkuvuus ja edelleen kehittäminen on turvattava. Tehokas pelastustoimi antaa meille – koko hyvinvointialueen asukkaille – turvallisen elinympäristön ja sitä me kaikki juuri haluamme elämän arjessa!

 

Erkki Naumanen
Aluevaaliehdokas
Kokoomus Itä-uusimaa