Mielipide: Sote-edelläkävijöitä Keski-Uudellamaalla yli 20 vuoden ajan

Aluevaaliehdokkaiden kirjoitukset Keski-Uusimaa Uutiset

Hyvinkään sairaalan ortopedian erikoislääkärien osaamista on jalkautettu alueen terveyskeskuksiin yli 20 vuoden ajan.

 

Vuonna 2000 nuorena lääkärinä Nurmijärven terveyskeskuksessa työskennellessäni konsultoin ensimmäistä kertaa ortopedi Pekka Eerolaa, joka loi alueen terveyskeskuksiin jalkautetun ortopedisen vastaanottomallin. Toimintamalli on edelleen käytössä ja potilaiden arvostama.

 

Ajatuksena on, että erikoislääkäri liikkuu ja potilaiden ei tarvitse matkustaa Hyvinkään sairaalaan. Sittemmin itsekin erikoistuin ortopediaan ja olen kiertänyt vastaanottoa pitämässä kaikissa alueen terveyskeskuksissa.

 

Tarkoituksena on ollut tuoda erikoislääkäripalveluja lähemmäs asiakkaita, mutta myös tarjota terveyskeskusten lääkäreille tilaisuus poiketa konsultoimaan matalalla kynnyksellä. Myös vuodeosastojen potilaita on hoidettu ja vältytty hankalalta kuljettamiselta sairaalaan.

 

Itse olen kokenut hyödyllisenä, että pääsen tutustumaan alueen terveyskeskuksiin ja alueella työskenteleviin ammattilaisiin. Olen kokenut tärkeänä ”sillan” rakentamisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille.

Malli sopii muillekin erikoisaloille, mutta erityisen hyvin ortopedialle -tietokone, huone ja tutkimuspöytä riittävät pitkälle.

Erikoisairaanhoidossa toivomme, että oikeat potilaat lähetetään meille oikeaan aikaan. Tavoitteeseen päästään, kun perusterveydenhuolto toimii hyvin. Tämä pitää myös terveydenhuollon kustannuksia kurissa.

 

Terveyskeskuksia on pitkään vaivannut lääkäripula. Näkisin, että panostamalla terveyskeskuslääkärien jatkuvaan kouluttamiseen aiempaa enemmän voitaisiin lisätä työn vetovoimaa. Toki muitakin keinoja on. Koulutuksessa voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän alueen erikoissairaanhoidon yksikköä.

 

Koronapandemia on ollut suunnaton rasitus terveydenhuollolle, se on kuitenkin pakottanut ajattelemaan monia asioita aivan uudella tavalla. Nyt kannustaisin jatkamaan vanhojen tapojen romuttamista! Tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja! Moniammatillisuutta tulee tiivistää. Voisiko esimerkiksi selkäkipuinen potilas tavata lääkärin sijaan fysioterapeutin? Voisiko fysioterapeutti määrätä lyhytaikaisen (max 10 pv) sairausloman? Voisiko lausuntoja Kelalle laatia hoitaja, tai voisiko tiettyjä määräaikaistarkastuksia siirtää hoitajan vastaanotolle. Voisiko hoitajan työkuvan monipuolistuminen lisätä työn vetovoimaa?

 

Kun uutta nyt lähdetään luomaan, tehdään se tiiviissä yhteistyössä alueen terveyskeskusten henkilöstön kanssa, he tuntevat työnsä haasteet ja uskon että heillä on hyviä ehdotuksia toiminnan parantamiseksi!

 

Mari Simelius-Hulmi
ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
osastonylilääkäri HUS Hyvinkään sairaala
aluevaaliehdokas (sit)