Mielipide: SOTE-järjestö palveluntuottajana hyvinvointialueella

Aluevaaliehdokkaiden kirjoitukset Uutiset

Monet 3. sektorin toimijat tarjoavat kunnille erilaisia hyvinvointipalveluja ja ovat osa hoitopolkua. Hyvinvointialueella toimivat järjestöt ja yhdistykset ovat huolestuneet mistä he saavat jatkossa rahoitusta toimintaan, ja miten he pystyvät tarjoamaan palvelujaan koko alueelle. Miten yhteistyö toimii jatkossa hyvinvointialueella? Järjestö- ja yhdistystasolla on aivan eri asia tarjota palveluja hyvinvointialueen kokoiselle alueelle kuin pienen kunnan alueelle.

Järjestämislaki velvoittaa kunnat ja hyvinvointialueet tukemaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä. Järjestökentällä ollaan huolissaan, että heistä tulee väliinputoajia. Avustusten ja rahoitusten suhteen he saattavat joutua harmaalle alueelle, ja kummastakaan suunnasta ei tipu rahaa toimintaan. Kunnan mielestä avustuksen maksaa hyvinvointialue, ja hyvinvointialue pitää sitä kunnan tehtävänä.

Yhdistysten pitää aloittaa leveämpien hartioiden rakentaminen – tai oikeastaan se olisi jo pitänyt aloittaa, mutta viimeistään nyt. Tarvitaan yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa yli kuntarajojen ja toimintarajojen. Toimintaa kannattaa tarkastella kokonaisvaltaisesti: löytyykö muita päällekkäisiä toimijoita hyvinvointialueella tai naapurikunnassa. Voisiko toimintoja yhdistää, priorisoida, vähentää, keskittää? Yhdistysten kannattaa myös konseptoida palvelujaan, jolloin niitä on helpompi tarjota hyvinvointialueelle ja useammalle kunnalle. Palvelukonseptin perusteella voi ryhtyä ”kolmikantaneuvotteluihin” ja sopia yhteistyöstä kuntien ja hyvinvointialueen kanssa.

Palvelujen konseptointi helpottaa avustusten ja rahoituksen tarpeen määrittelyä, sopimusta voidaan seurata, parantaa ja kehittää. 3.sektorin rooli on hyvä määrittää myös hyvinvointialueen strategiaan ja palvelusuunnitelmaan.

Auttavia käsiä ja erilaista apua tarvitaan eikä nykyiset hoitoresurssit riitä. Yhdistykset voivat tuottaa monia avustavia ja elämää helpottavia hyvinvointipalveluja niitä tarvitseville, mutta yhdistysten toiminta on turvattava selkeyttämällä sen rooli, palvelut ja rahoitus. Yhdistykset tarvitsevat myös vapaaehtoisresursseja, mutta ilman rahoitusta niidenkin toiminta lakkaa.

Kokoomukselle ei ole tärkeää kuka palvelut tuottaa, vaan tärkeintä on, että ihmiset saavat apua ja tukea sekä palvelua, kun niitä tarvitaan. Se tärkeä palveluntuottaja voi olla myös sotejärjestö.

Silja Metsola kaupunginvaltuutettu KOK aluevaaliehdokas, Itä-Uusimaa