Mielipide: Mielenterveysongelmiin apua koululta

Aluevaaliehdokkaiden kirjoitukset Keski-Uusimaa artikkelit Uutiset

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet huimasti viime vuosina. Nuoruusiässä esiintyvyys on noin 20 %. Korona-aika varmasti vielä tuo oman lisänsä lukuihin.

Tällä hetkellä lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat keskittyneet liikaa erikoissairaanhoitoon, johon jonotetaan kuukausia.

Etenkin lasten ja nuorten kohdalla ei todellakaan olisi varaa hukata aikaa jonottamiseen. Hoidon ennuste on parempi, mitä varhemmin hoito aloitetaan.

Mielenterveyssyistä jäädään työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin nuorempana ja paluu työelämään on harvinaisempaa.

Useimmiten ongelmat ovat alkaneet jo nuoruudessa. Apua tulisikin saada heti, kun tarve ilmenee, ilman jonottelua.

LASTEN ja nuorten mielenterveyden ongelmissa pitää olla saatavilla apua helposti ja matalalla kynnyksellä.

Yleisimpiin ongelmiin eli masennukseen ja ahdistushäiriöihin tulee saada apua koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta.

Kouluille tulee saada riittävät resurssit oppilashuoltoon näiden ongelmien hoitoon. Kun ongelmiin päästään käsiksi varhain, voi lyhytkin interventio riittää.

Kouluilla tulisi olla saatavilla terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin lisäksi myös psykiatristen sairaanhoitajien palveluja.

Oppilashuollon henkilökunnan tulee saada lisäkoulutusta lievien ja keskivaikeiden mielenterveydenhäiriöiden tunnistamiseksi ja hoitamiseksi.

Vaikeimmat tapaukset toki kuuluu hoitaa edelleen erikoissairaanhoidossa, mutta perustasolla pitäisi pystyä diagnosoimaan ja hoitamaan valtaosa tapauksista. Riskikäyttäytyminen, psyykkinen oirehdinta ja päihteiden käyttö esiintyy usein yhdessä, ja hoitoa tulisi saada samanaikaisesti. Tärkeää on hyvä yhteistyö sosiaalihuollon perhepalveluiden ja lastensuojelun kanssa.

LAPSISSA ja nuorissa on tulevaisuus. Meillä ei ole varaa menettää yhtään lasta ja nuorta. Jokaisen lapsen ja nuoren tulee saada hänen tarvitsemansa tuki ja hoito.

Hoidon lisääminen yksistään ei riitä, vaan meidän kaikkien tulisi miettiä keinoja, miten voisimme vähentää yhteiskunnassamme lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointia. Varhaista tukea perheille tulisi olla saatavilla.

Myös vanhempien tulee saada apua päihde- ja mielenterveysongelmiin sujuvasti. Koulujen opetukseen tulisi lisätä mielenterveystaitojen opetusta.

ÄÄNESTÄMME pian hyvinvointialueemme päättäjistä. Oppilashuolto sekä koulujen kuraattori- ja psykologipalvelut kuuluvat myös uusien hyvinvointialueiden päätösvallan alle.

Ei ole aikaa hukattavaksi, vaan nyt on jo kiire toimia lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden eteen. Käytä äänesi tulevissa vaaleissa!

Mia Rundgren
erikoislääkäri
aluevaaliehdokas (kok.)
Järvenpää, Keski-Uusimaa