Kokoomus julkaisi keinoja kotitalouksien ostovoiman vahvistamiseksi

Uutiset

Kokoomuksen eduskunta julkaisi seitsemänkohtaisen toimenpidelistan, joka sisältää keinoja kotitalouksien ostovoiman parantamiseksi sekä poikkeuksellisten energian hintapiikkien tasoittamiseksi.

Kokoomus on huolissaan suomalaisten arjen kustannusten ja ostovoiman kehityksestä. Puolue vaatii hallitukselta pikaisia toimia tilanteen ratkaisemiseksi.

”Olemme huolissamme hintojen nopeista ja yllättävistä muutoksista. Erityisesti energiakustannusten nopea nousu on ajanut kotitalouksia taloudelliseen ahdinkoon. Myös yritysten kuljetus- ja tuotantokustannukset ovat loikanneet ylöspäin. Eduskuntaryhmämme on valmistellut huolella ehdotuksia, jotka ovat vapaasti hallituksen hyödynnettävissä”, talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoo. 

Kotitalouksien ostovoiman parantamiseksi kokoomus muun muassa keventäisi ansiotuloverotusta ja laajentaisi työmatkavähennystä. Polttoaineiden hinnannousua ja kuljetuskustannusten kasvua puolue hillitsisi jakeluvelvoitteen toimeenpanon aikataulun pidentämisellä ja ammattidiesel-järjestelmän käyttöönotolla.

”Kaikille tuloluokille kohdistuvat veronkevennykset ovat suora ja kohtuullisen nopea keino vahvistaa suomalaisten edellytyksiä selvitä nousevista kustannuksista. Myös työmatkavähennyksen laajentaminen on perusteltua pitkien etäisyyksien Suomessa. Liikkumisen kustannukset eivät saa muodostua kenellekään työssäkäynnin esteeksi”, keinovalikoiman valmistelua johtanut eduskuntaryhmän verovastaava Matias Marttinen sanoo.

Kokoomus esittää myös, että sähkön hintapiikkejä tasoitetaan alentamalla kotitalouksien sähköveroa väliaikaisesti talvikuukausiksi. Puolueen laskelmien mukaan kylmän kuukauden aikana tavallisen sähkölämmitteisen omakotitalon kulutus voi nousta jopa 4000–6000 kWh:iin. Sähköveron pudottaminen EU:n sallimaan minimiin kahdeksi kuukaudeksi säästäisi sähkölaskusta yhteensä lähes 200 euroa. Kokoomus myös jatkaisi sähkön siirtohintojen leikkaamista sekä edistäisi uusia energiainvestointeja ja pienydinvoiman käyttöönottoa.

”Sähkön hinta on noussut rajusti viime vuoden aikana. Pörssisähkön hinta on yli kaksinkertaistunut, ja hinnanvaihtelut markkinoilla ovat olleet suuria. Sähköveron alennus olisi oikea tapa tulla suomalaisia vastaan kohonneissa sähkölaskuissa. Myös työtä sähkön siirtohintojen leikkaamiseksi pitää jatkaa. Kokoomus on jo kaksi vuotta sitten esittänyt tarvittavat lainmuutokset siirtohintojen pistämiseksi kuriin”, kansanedustaja Heikki Vestman sanoo.

Kokoomus vaatii lisäksi toimenpiteitä sähkömarkkinoiden toiminnan parantamiseksi sekä Suomen riippuvuuden vähentämiseksi tuontienergiasta ja fossiilisista polttoaineista. Puolue esittää nykyisten ydinreaktoreiden jatkolupien turvaamista, pienydinvoiman käyttöönoton edistämistä ja ydinenergian määrittelyä pysyvästi kestäväksi energiamuodoksi EU-taksonomiassa.

Kokoomuksen keinovalikoimaan voi tutustua tarkemmin täällä: www.kokoomus.fi/kokoomuksen-keinoja-kotitalouksien-ostovoiman-vahvistamiseksi

Lisätiedot:

Sanni Grahn-Laasonen, puh. 09 432 3025

Matias Marttinen, puh. 09 432 3130

Heikki Vestman, puh. 09 432 3051