Itä-Uusimaa: Aloite – Jalkojenhoitopalvelut turvattava

Aluevaltuutettujen kirjoitukset Itä-Uusimaa Kirjoitukset Uutiset

Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä jätti 17.5. Askolassa pidetyssä Itä-Uudenmaan aluevaltuuston kokouksessa kaikkiaan kolme valtuustoaloitetta. Yksi niistä koski jalkojenhoitopalveluiden turvaamista hyvinvointialueella ja kaksi muuta seniorineuvoloiden pilotointia ja terapiatakuun pilotointia. Aloitteillaan Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuutetut haluavat painottaa ennaltaehkäisevien toimien merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Valtuustoaloitteen jalkojenhoitopalveluiden turvaamisesta palveluseteleitä hyödyntämällä ovat ensimmäisinä allekirjoittaneet valtuutetut Irmeli Hoffren, Nina Uski ja Silja Metsola. Hoffren painottaa, että jalkaterveydestä huolehtiminen on tärkeä osa ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia:

”Jalkaterveyden yhteys yleiskuntoon ja hyvään elämänlaatuun on ilmeinen. Kun jalkaterveydestä huolehditaan ajoissa, kyetään estämään vaikeampia komplikaatioita ja pysäyttämään jalkavaivojen eteneminen. Tärkeää on, että ammattitaitoisten jalkahoitajien palveluita on saatavilla hyvinvointialueella jatkossakin.”

Tällä hetkellä Porvoon kaupungin terveyskeskuksessa työskentelee yksi jalkojenhoitoon erikoistunut hoitaja. Ajoittain jalkojenhoitajan rekrytoinnissa on ollut myös haasteita. Aloitteen allekirjoittaneet aluevaltuutetut esittävätkin, että palveluseteleitä hyödyntämällä turvataan pääsy jalkahoitajan vastaanotolle myös tulevaisuudessa.

”Mikäli jalkojenhoitopalveluita ei kyetä riittävän hyvällä palvelutasolla tuottamaan hyvinvointialueen omana palveluna, on järkevää hyödyntää yksityisen sektorin osaamista ja resursseja. Tärkeintä on, että ymmärrämme jalkojenhoitopalveluiden ennaltaehkäisevän merkityksen terveydenhuollossa, ja turvaamme palvelun jatkumisen kotiseudullamme Itä-Uudellamaalla”, Hoffren päättää.

Voit lukea aloitteen kokonaisuudessaan alta:

 

PALVELUSETELEIDEN KÄYTTÖ JALKOJENHOITOPALVELUIDEN TEHOSTAMISEKSI

Jalkaterveydellä tarkoitetaan alaraajojen tai joskus pelkästään jalkaterän toimivuutta.  Terveet jalat mahdollistavat itsenäisen liikkumisen, askareista selviytymisen, työssä jaksamisen sekä osallistumisen vapaa-ajan liikunta- ja muihin aktiviteetteihin.  Jalkaterveys heijastuu koko kehon toimintaan ja vaikuttaa sitä kautta liikkumiseen ja yleisterveyteen. Muutokset terveydentilassa ja eri sairauksiin (esim. reuma, diabetes) liittyvät lääkitykset voivat vaikuttaa heikentävästi jalkaterveyteen. 

Jalkaterveyden ja yleisterveyden yhteys on kaksisuuntainen, ja se on näinollen nähtävä osana yleisterveyttä. On tärkeää kehittää jalkaterveyttä tukevaa toimintakulttuuria, joka toimii elinkaaren kaikissa vaiheissa. Huolehtimalla hyvin jalkaterveydestä luodaan perusta hyvälle toimintakyvylle ja aktiiviselle elämälle. Ajoissa aloitettu hoito poistaa kipuja ja estää jalkavaivojen etenemisen.  Jalkaterveydestä huolehtiminen on osa monen pitkäaikaissairauden hyvää hoitoa.

Porvoon kaupungin terveyskeskuksessa on tällä hetkellä yksi jalkojen hoitaja, joka siirtyy hyvinvointialueellemme. Hänen työpanoksensa on äärimmäisen tärkeä useiden sairauksien ja komplikaatioiden ennalta ehkäisyssä. Jalkojenhoitajan rekrytoinnissa on ollut haasteita ja ajoittain on jouduttu käyttämään palveluseteleitä hankittaessa palveluja yksityiseltä sektorilta.

Me allekirjoittaneet haluamme esittää palveluseteleiden lisääntyvää käyttöä hyvinvointialueellamme jalkojenhoitajan palvelujen turvaamiseksi.

Askolassa 17.5 2022