Vantaa-Kerava: Mikään ei estä Vantaa-Keravaa olemaan paras hyvinvointialue koko Suomessa

Aluevaltuutettujen kirjoitukset Uutiset Vantaa-Keravan hyvinvointialue

Vuoden 1983 Yhdysvalloissa elettiin samanlaista aikaa, kun meillä tänään vuonna 2022. Ongelmana silloin oli maanlaajuinen hoitajapula. Yhdysvalloissa oli kuitenkin sairaaloita, jotka onnistuivat hoitajapulasta huolimatta houkuttelemaan sairaanhoitajia töihin. Kyseisiä onnistujia alettiin kutsua magneettisairaaloiksi.  

Magneettisairaaloiden onnistumisen reseptiä haluttiin tutkia. Tutkimuksissa löydettiin yhdistäviä piirteitä, jotka nimettiin vetovoimatekijöiksi. Nykyisin magneettisairaalalla tarkoitetaan sairaalaa, jolle American Nurses Credentialing Center (ANCC) on myöntänyt hakemuksesta virallisen tunnustuksen erinomaisesta hoitotyöstä ja laadukkaista potilashoidon tuloksista. Tällaisia sairaaloita on koko maailmassa yhteensä noin 500, joista suurin osa on Yhdysvalloissa, jokunen Euroopassa – Suomessa ei yhtäkään. 

Toimiva työyhteisö vetää magneetin lailla puoleensa 

Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että muihin sairaaloihin verrattuna magneettisairaaloissa saadaan hoidon laadun suhteen parempia tuloksia ja henkilöstö voi paremmin. Tämä näkyy myös sairaaloiden taloudessa, säästöjä saadaan miljoonia dollareita vuodessa. 

Selittävänä tekijänä magneettisairaalan parempiin tuloksiin pidetään mm. hoitajien ja lääkärien yhteistyösuhteita, hoitajien vaikutusmahdollisuuksia, riittävyyttä ja koulutustasoa. Onnistunut ja osallistava johtamistyyli tukee tavoitteiden saavuttamista ja sitouttaa henkilöstöä.  

Tarvitsemme rakenteiden ravistelua 

Olemme Suomessa pitkään puhuneet hoitoalan vetovoiman puutteesta. Konkreettisia tekoja asian eteen ei ole tehty. Ala on parin viime vuoden aikana jatkanut jyrkkää alamäkilaskua. Hoitajien palkka-asiaan saatiin pitkän väännön jälkeen jonkinlaista parannusta, mutta se ei ratkaise alan koko kriisiä. Jos vain palkka nousee, mutta työolot eivät muutu miksikään, ei alan vetovoima siitä mihinkään parane.  

Sote-uudistus luo toiveita paremmasta, mutta uudistuksen tavoitteita on mahdoton toteuttaa ilman pätevää ja työhönsä sitoutunutta henkilökuntaa. Terveydenhuoltoalan työoloja ei paranneta hetkessä vaan se vaatii systemaattista ja pitkäjänteistä työtä. Yksittäiset liikunta- ja kulttuurisetelit eivät auta rakenteelliseen ongelmaan. Me tarvitsemme hoitotyön profiilin noston ja siihen pystytään vain yhdessä hoitajien kanssa.  

Huomisen haasteista ei selviä eilisen resepteillä 

Magneettisairaalamallista saatuja hyviä käytäntöjä tulisi hyödyntää hyvinvointialueellamme. Meidän tulisi kehittää toimintaamme mallin mukaisesti yksikkö kerrallaan ja seurata mitä olemme toiminnallamme saaneet aikaan. Tämä vaatii vahvaa sitoutumista, hoitotieteellistä osaamista ja osallistavaa johtamista.  

Sote-uudistus luo toiminnan kehittämiseen oikean hetken. Nyt jos koskaan meidän tulee muuttaa toimintamme suuntaa. En kuitenkaan ehdota, että rakenteellinen muutostyö tehdään ylimääräisenä kehittämistyönä, joka viedään projektinomaisesti läpi – näyttäytyen jälleen yhtenä lisätyönä hoitohenkilökunnallemme. Me emme tarvitse yhtään uutta kehittämishanketta, mutta toimintamme perusteelliselle siivoukselle meillä on enemmänkin kuin tilausta.  

 

Anniina Pylsy 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuutettu