Insändare: Ja till tillgång till vård – nej till landskapsskatt

Aluevaaliehdokkaiden kirjoitukset Uutiset

I välfärdsområdesvalet väljs beslutsfattare med stort ansvar: social- och hälsovården och räddningstjänsterna i hela Östra Nyland och skattebetalarnas pengar.

I riksdagen såg jag hur vänsterregeringen drev igenom en byråkratitung välfärdsområdesmodell för att öka administrationen, socialisera social- och hälsovårdstjänsterna och besluta om landskapsskatten. De här förnuftsvidriga målen måste avvärjas i vårt välfärdsområde.

Social- och hälsovårdstjänsterna ska reformeras så att tillgången till vård blir smidigare och pengarna räcker till framöver. Tjänsterna ska inte byggas utifrån administration och enbart på offentlig produktion, utan även genom att dra nytta av effektiva privata tjänster.

Folk måste ges möjlighet att påverka med servicesedel. Då kan de söka sig till social- och hälsovårdstjänster även hos ett privat social- och hälsovårdsföretag, t.ex. en läkarcentral.

Distansmottagning bör ökas på människors villkor. Då förbättras tillgången till tjänster i alla delar av Östra Nyland. Att trygga det tvåspråkiga Borgå sjukhus är naturligtvis mycket viktigt.

Finansieringen av välfärdsområdet sker tekniskt sett ur statsbudgeten men det är fråga om skattebetalarnas pengar. Det finns risk för att man i välfärdsområdesfullmäktige föreställer sig att pengar växer på träd. Ekonomin måste skötas på ett sparsamt och ansvarsfullt sätt.

Välfärdsområdet får inte låna pengar för att täcka löpande kostnader, utan man måste klara sig med de pengar man fått. Administrationen ska hållas under noggrann lupp: Inte en enda överflödig tjänst ska inrättas. De knappa resurserna ska användas till vård, omsorg och räddning.

Inför valet håller regeringspartierna tyst om att de redan bestämt om landskapsskatten. Premiärminister Marin sade nyligen: ”Regeringspartierna har kommit överens om att landskapsbeskattning ska ingå i social- och hälsovårdsreformen.”

Det här ska stoppas. Nya fingrar ska hållas borta från löntagarnas och pensionärernas plånböcker. Landskapsskatten måste skjutas i sank eftersom den hotar att höja skatterna på löner och pensioner.

Östra Nyland måste inta en ståndpunkt som är starkt emot landskapsskatten. Om Marins regering i strid med sunt förnuft inför en landskapsskatt i Finland, får den inte bli en skattehöjningsautomat i Östra Nyland.

Skattehöjningarna har nått vägs ände i Finland. Sträng arbetsbeskattning förhindrar välfärd och välstånd. Exempelvis av de 100 euro som en vårdare förtjänar för ett extra skift går 48 euro till skatter. Det är oskäligt mycket.

Alla bastjänster finansieras av någons arbete och företagande. Att stå på skattebetalarnas sida handlar i slutändan om att ta hand om tjänsterna i framtiden.

Heikki Vestman Riksdagsledamot för Nyland, kandidat i Östra Nyland välfärdsområde, Samlingspartiet.