Mielipide: Ikäihmisille säännölliset geriatriapalvelut

Aluevaaliehdokkaiden kirjoitukset Uutiset

Uusimaassa oli artikkeli 19.12.21 ikäihmisten sekavuustilasta eli delirium oireyhtymästä, joka jää usein tunnistamatta vanhuksen hoidossa. Artikkelissa todettiin, että sekavuustila voi johtua monesta syystä kuten jokin sairaus, piilevä tai jo todettu muistisairaus tai aivoverenkiertohäiriö. Laukaisevaksi tekijäksi saattaa ikääntyneellä riittää infektio tai joku lääkitys.  

Hoitojonot ja siten hoidon viivästyminen vanhusten kohdalla johtaa useimmiten huonoon kuntoon nopeammin kuin nuoremmalla potilaalla. Ikäihmisten hoito vaatii erikoisosaamista ja paneutumista potilaan moniin oireisiin kokonaisvaltaisesti. Tarvitsemme säännöllistä geriatrista hoitoa iäkkäiden monisairastavuuteen, monilääkitykseen, muistisairauksiin, haurastumiseen ja toimintakyvyn heikentymiseen. Lisäksi hoidon tueksi on yhteistyö eri asiantuntijoiden kanssa tärkeää, jolloin ikäihmisen hoidon arviointiin osallistuu potilasta hoitavia erikoislääkäreitä sekä kuntoutuksen osalta eri alojen terapeutteja ja sosiaalityöntekijä.  

Olin mieheni omaishoitajana pitkällisen sairauden aikana, jolloin käytännössä kävimme usealla erikoislääkäriltä toiselle, kun oireita ja vaivoja tuli lisää sairauden edetessä. Kukin lääkäri keskittyi toki vain omaan osaamisalueeseensa, mikä oli ihan ymmärrettävää mutta kukaan ei katsonut kokonaisuutta, sopivatko uusi lääke tai lääkkeen muutokset potilaan tilaan ja moniin oireisiin. Välillä joku lääkäri otti jonkun lääkkeen pois ja toinen lisäsi takaisin. Vasta viimeisen elinkuukauden aikana sairaalahoidon jälkeisellä kuntoutusjaksolla mieheni sai geriatrista hoitoa, jolloin katsottiin kokonaisvaltaisesti hänen hoitoaan. Näin jälkikäteen ajatellen valitettavasti liian myöhään.  

Geriatriapalvelu on tarkoitettu yli 75-vuotiaille, mutta apua tarvitaan myös sitä nuoremmille, jotka ovat monioireisia mm. muistisairaat ja Parkinson potilaat. Muistisairaiden määrä kasvaa koko ajan ja koskee myös työikäisiä. Mieheni oli alle 70-vuotias, joten hän ei kuulunut tyypillisesti geriatriahoidon piiriin. 

Väestömme ikääntyy, ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella asuu tavallista enemmän ikäihmisiä kuin esim. Keski-Uudellamaalla, joka on enemmän työikäisten suosima hyvinvointialue. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on otettava paremmin huomioon ikääntyvä väestörakenne ja sen tulevaisuus mitä palveluja tänne ehdottomasti on saatava. Geriatriapalvelujen lisääminen ja vahvistaminen säännöllisenä osana ikäihmisten hoitoa lisää vanhusten hyvinvointia ja ennaltaehkäisee monia liitännäissairauksia.  

Suomi ikääntyy väestöltään muutenkin mutta erikoislääkäreitä ikäihmisten hoitoon valmistuu edelleen liian vähän, vaikka määrä on onneksi noussut viime vuosina. Tarvitsemme kuitenkin lisää geriatreja tukemaan arvokasta ikääntymistä. 

Silja Metsola
entinen omaishoitaja
kaupunginvaltuutettu (KOK)
aluevaaliehdokas Itä-Uusimaa