| |

Itä-Uusimaa: Henkilöstö on hyvinvointialueen tärkein resurssi

Hyvinvointialueen tärkein resurssi on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Kun Itä-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa vuoden 2023 alussa virallisesti toimintansa, sen koko toimivuus ja luotettavuus lepäävät osaavien työntekijöiden varassa. Työhyvinvointi lähtee arkipäivästä –…

| | |

Itä-Uusimaa: Hyvinvointialueen tulee olla enemmän kuin osiensa summa

Hyvinvointialueiden tärkeä päivämäärä 1.1.2023 lähestyy. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutyö on edennyt joiltain osin merkittävästikin siitä, kun aluevaltuusto ja aluehallitus aloittivat työnsä maaliskuussa. Pidemmälläkin voitaisiin olla, joten käynnistyneelle syyskaudelle haasteita tulee varmasti…

| |

Itä-Uusimaa: Kiristys hyvinvointialueen työntekijöiden kielitaitovaatimuksiin on epäoikeudenmukainen ja kestämätön

Hyvinvointialue tarvitsee jokaista osaavaa työntekijäänsä   Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitus käsitteli kokouksessaan 11.8. hyvinvointialueen virkojen kielitaitovaatimuksia kotimaisten kielten osalta. Jatkossa myös mm. lähiesihenkilöiltä edellytetään sekä hyvää suullista että kirjallista molempien kotimaisten…

| |

Itä-Uusimaa: Mielenterveyden aika on nyt

Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä jätti 17.5. Askolassa pidetyssä Itä-Uudenmaan aluevaltuuston kokouksessa kaikkiaan kolme valtuustoaloitetta. Yksi niistä koski terapiatakuuta ja kaksi muuta seniorineuvoloiden pilotointia ja jalkojenhoidon tehostamista palveluseteleitä hyödyntämällä. Aloitteilla Kokoomuksen…

| | |

Itä-Uusimaa: Seniorit ovat hyvinvointialueen voimavara / Östra Nyland: Seniorer är välfärdsområdets viktig resurs

(på svenska nedan) Meillä on edessämme todella iso muutos, kun vuonna 2023 hyvinvointialue aloittaa toimintansa. Uudistuksen ensimmäinen keskeinen haaste on taata turvallinen siirtymä käynnistysvaiheessa siten, että asiakkaat eli itäuusmaalaiset eivät…

Itärajan tilanteen vakavuus on syytä ymmärtää
| | |

Itärajan tilanteen vakavuus on syytä ymmärtää

Rajalakiesityksessä on kyse tärkeästä turvallisuusasiasta. Kyse turvallisuuspolitiikasta. Venäjän toiminnassa ei ole pidäkkeitä ja Venäjä tuntee lainsäädäntömme. Tämä on syytä ymmärtää. Suomen turvallisuus on varmistettava kaikissa tilanteissa. Lakiesityksellä suojellaan suomalaisia Venäjän…

Keskustelu suomalaisten liikkumattomuudesta tarvitsee monipuolisia tasa-arvonäkökulmia
| | |

Keskustelu suomalaisten liikkumattomuudesta tarvitsee monipuolisia tasa-arvonäkökulmia

Suomalaisten liikkumattomuus on ollut vahvasti esillä julkisessa keskustelussa viime kuukausina. Liikkumattomuuden kustannukset yhteiskunnallemme ovat yli 3 miljardia euroa vuodessa, ja luku on jatkuvassa kasvussa väestön ikääntymisen sekä lasten ja nuorten…

Sisällön loppu

Sisällön loppu