| | |

Itä-Uusimaa: Hyvinvointialueen tulee olla enemmän kuin osiensa summa

Hyvinvointialueiden tärkeä päivämäärä 1.1.2023 lähestyy. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutyö on edennyt joiltain osin merkittävästikin siitä, kun aluevaltuusto ja aluehallitus aloittivat työnsä maaliskuussa. Pidemmälläkin voitaisiin olla, joten käynnistyneelle syyskaudelle haasteita tulee varmasti…

| |

Itä-Uusimaa: Kiristys hyvinvointialueen työntekijöiden kielitaitovaatimuksiin on epäoikeudenmukainen ja kestämätön

Hyvinvointialue tarvitsee jokaista osaavaa työntekijäänsä   Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitus käsitteli kokouksessaan 11.8. hyvinvointialueen virkojen kielitaitovaatimuksia kotimaisten kielten osalta. Jatkossa myös mm. lähiesihenkilöiltä edellytetään sekä hyvää suullista että kirjallista molempien kotimaisten…

| | |

Itä-Uusimaa: Seniorit ovat hyvinvointialueen voimavara / Östra Nyland: Seniorer är välfärdsområdets viktig resurs

(på svenska nedan) Meillä on edessämme todella iso muutos, kun vuonna 2023 hyvinvointialue aloittaa toimintansa. Uudistuksen ensimmäinen keskeinen haaste on taata turvallinen siirtymä käynnistysvaiheessa siten, että asiakkaat eli itäuusmaalaiset eivät…

| |

Itä-Uusimaa: turvallisuutta ylläpidetään yhdessä

Turvallinen Itä-Uusimaa – visiosta käytännöksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuusto hyväksyi hyvinvointialueen strategian marraskuun alussa. Strategia on tasapainoinen kokonaisuus ja se sisältää hyvinvointialueen arvot, vision eli tavoiteltavan tulevaisuuden tilan, strategiset aloitteet sekä…

| | | |

Kokoomusedustajat vaativat hallitukselta HUSin pelastavaa ratkaisua välittömästi

Kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa, Mia Laiho, Heikki Vestman, Sari Multala ja Pihla Keto-Huovinen vaativat hallitukselta lisärahoitusta HUSin toiminnan turvaamiseksi. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 Helsingissä ja Uudellamaalla merkittävässä rahoitusvajeessa. Kokoomus on esittänyt jo lakien käsittelyn aikaan huolen sote-rahoitusmallin…

| | | |

Kokoomusryhmä ei hyväksy HUS:n säästöesitystä

Kokoomuksen HUS:n yhtymähallitusryhmä ei hyväksy virkamiesten tekemää säästöesitystä, jossa karsinnan kohteeksi joutuisivat muun muassa Porvoon ja Lohjan yksiköt. Ryhmän mukaan esitys on yksipuolinen, eikä siihen liittyen oltu käyty keskusteluja myöskään…

Sisällön loppu

Sisällön loppu